Dansk Metal på den grønne bølge

Morten Gottlieb Warming-Jespersen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 27 97.

Dansk Metal på den grønne bølge

Dansk Metal har reduceret sin CO2-belastning med 40 procent. Det er sket med en målrettet indsats og intelligent styring af energiforbruget i forbundets kontorbygning i København. Teknologisk Institut kalder resultatet bemærkelsesværdigt.

Energioptimeringen har kostet knap syv millioner kroner at etablere og er næsten allerede betalt hjem.

”Vi er selvfølgelig glade for, at det er en langsigtet og holdbar løsning, som sikrer bedre indeklima for vores ansatte og samtidig er til gavn for miljøet. Vi har som en medlemsorganisation konstant fokus på, hvordan vi bruger det kontingent, vores medlemmer betaler. Derfor er det naturligt for os at kigge på alle udgifter – herunder drift og vedligeholdelse af vores bygninger”, siger Dansk Metals hovedkasserer Torben Poulsen.

Knap 5 millioner kroner. Så meget har Dansk Metal sparet indtil nu på energiforbruget i forbundets 40 år gamle kontorbygning i Nyropsgade i København. Det svarer til en besparelse på 60 procent.

Bedre styring
Den helt afgørende forskel er en renovering af ventilationssystemet med indblæsning fra blandeboks under vinduerne til indblæsning gennem loftarmaturer og en opgradering af det eksisterende CTS-anlæg (Central Tilstandskontrol og Styring).

For at komme i mål med energibesparelsesstrategien blev der dannet et team med personer fra Intelligent Bygningsautomatik, RT Consult Rådgivende Ingeniører og Teknologisk Institut i tæt samarbejde med Dansk Metals varmemester Stephan Andersen.

”Etablering af målere, ændringer i styringsstrategien og opgraderingen af CTS-anlægget har betydet, at vi bedre kan styre forbruget. Derudover er alle belysningsarmaturer blevet skiftet, og alle solgardiner er blevet automatiseret. Dermed er behovet for at køle kontorerne ned i varme perioder ændret, fordi belysningen giver mindre varme, og solgardinerne holder varmen ude. Det har gjort, at el-forbruget er reduceret med 40 procent”, forklarer varmemester Stephan Andersen.

Stor besparelse
Hans Olsen fra Teknologisk Institut er imponeret over de resultater, der er opnået i Dansk Metals forbundshus.

”Det her er et af de mest velafbalancerede projekter, jeg har været med til at gennemføre. Det er en bemærkelsesværdig stor besparelse, som Metal har opnået”, siger han.

Det er ikke kun Dansk Metals økonomi, der er vinderen ved omlægningen men også klimaet. Dansk Metal har reduceret sin CO2-belastning med 40 procent på de fem år, det nye anlæg har været i brug. Men ambitionerne rækker videre. Frem til 2013 er det målet at reducere yderligere 40 procent.

Det skal blandt andet ske gennem en mere intelligent styring af kontorerne. Et væsentligt element er også en isolering af hele forbundshuset.

”Derudover skal vi hele tiden være skarpe på at følge forbruget og udviklingen. Dermed regner vi med, at der helt sikkert kan hentes flere besparelser fremover. Ikke mindst til gavn for vores medlemmer og miljøet”, siger hovedkasserer Torben Poulsen.

Fakta
Investering i energioptimering:        7 mill. kr.

Besparelse siden 2005:                  5 mill. kr.

Reduktion i energiforbrug:               60 pct.

Reduktion i el-forbrug:                     40 pct.

Reduktion i CO2-udledning:            40 pct.