Den bæredygtige vej til det gode indeklima ved renovering af ældre etagebyggeri

Kristian  Vielwerth

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 20 07.

Boligafdelingen Frydenspark under Hovedstadens almennyttige Boligselskab ved DAB

Den bæredygtige vej til det gode indeklima ved renovering af ældre etagebyggeri

Spændende indlæg på INDEKLIMAETS TEMADAG 2022 den 31. maj 2022 på Teknologisk Institut i Taastrup

At indsætte et ventilationsanlæg i lejligheder med meget begrænset plads til nye tekniske installationer, er en stor udfordring. Samtidig at skulle forholde sig til et bæredygtigt materialevalg gør ikke beslutningsprocessen nemmere. 

Ved et renoveringsprojekt i boligafdelingen Frydenspark under Hovedstadens almennyttige Boligselskab ved DAB fra 1947 skulle der bl.a. findes en løsning for etablering af et ventilationssystem og det var derfor en god case for Teknologisk Institut til i praksis at kortlægge og vurdere løsningsmulighederne, med henblik på at udvikle en metode for hvordan man kan udvælge realiserbare løsninger, der samtidig er bæredygtige. Realdania ydede støtte til metodeprojektet, som nu er afsluttet.

Christian Grønborg Nicolaisen fra Teknologisk Institut var projektleder og fortæller på Indeklimaets Temadag 2022 den 31. maj om den nye metode og om hvordan hele byggeriets værdikæde tog del i processen.

At vælge bæredygtige produkter kræver, at der kan indhentes oplysninger om en samlet livscyklus for produkternes klimabelastning. Projektet viste bl.a., at der er store udfordringer med at skaffe data om bæredygtighed. Miljødatablade, såkaldte epd’er (environmental product declaration), med livscyklusbaserede CO2-data for HVAC-produkter er en mangelvare, som branchen, bl.a. via Veltek, arbejder på at kunne levere i et større omfang. 

”For at være en bæredygtig løsning, skal ikke bare materialerne, men hele ventilationssystemet under ét kunne klassificeres som bæredygtigt” forklarer Christian. I projektet arbejdede man derfor med en samlet livscyklusanalyse (LCA) og med udgangspunkt i DGNB blev der skabt en metode til specifikt at vurdere ventilationsløsninger.

DGNB, Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen, er et certificeringsorgan for bæredygtigt byggeri. Konceptet har 6 overordnede kvalitetskrav, 37 konkrete kriterier der skal opfyldes og ikke mindre end 240 indikatorer som skal vurderes for at opnå certificering af et komplet byggeri. ”Vi identificerede de parametre, som var relevante for renovering af ventilation i eksisterende etageejendomme og fandt dermed frem til hvordan vi specifikt kan vurdere bæredygtigheden, baseret på en vægtet anvendelse af principperne i DGNB” fortæller Christian. ”Metoden blev derefter brugt på de ventilationsløsninger, som ifølge vores tekniske gennemgang var mulige at realisere på ejendommen”.

Løsninger med udsugning via eksisterende kanaler i vådrum og erstatningsluft via friskluft-ventiler i ydervægge blev sammenlignet med både centrale og decentrale aggregat-løsninger med varmegenvinding og tilhørende nye kanalsystemer.

Indeklimaets Temadag 2022 kan du høre hvordan de konkrete løsninger blev vægtet i forhold til bæredygtighed og om hvordan arbejdet nu tænkes fortsat i et nyt projekt, som under arbejdstitlen Det grønne ventilationskatalog skal udbrede metoden til brug ved renovering af etageejendomme fra hele perioden 1890 til 2020 via tidstypiske cases fra periodens forskellige byggeæraer.