Easy-E projektet vil mindske CO2 udledning gennem matematisk beregnet design

Ellen M. J. Hedegaard

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 16 40.

Flere folk omkring PC med 3D design

Easy-E projektet vil mindske CO2 udledning gennem matematisk beregnet design

Easy-E projektet har som et klart mål, at CO2 udledningen i den danske industri skal reduceres gennem brugen af såkaldt termisk topologioptimering. Derfor samarbejder projektet med forskellige industrielle samarbejdspartnere samt en række videnspartnere med henblik på at forene udvikling, produktion og efterspørgsel i den grønne omstilling. Målet med projektet er at skabe mere energieffektive produkter til dansk industri.

Termisk topologioptimering er kort sagt en designmetode, der baserer sig på matematisk modellering. Matematikken beregner termiske belastninger - fx varmeoverførsel, køling og flow - og så flytter matematikken i designprocessen materialet derhen, hvor det afhjælper problemet bedst muligt. Nogle kender måske topologioptimering, hvor man beregner, hvordan materialet i et emne skal placeres, for det bedst muligt kan holde en styrkebelastning. Termisk topologioptimering, også kaldt TTO, er det samme - blot for varme.

- Et eksempel kunne være en CPU-køler. Effektiviteten af køleren afhænger af evnen til at transportere varmen fra chippen ud til kølemediet - det kunne fx være med vand. Her skal man have så meget materiale som muligt til at transportere varmen, og jo mere og hurtigere varmen bliver flyttet, desto bedre er det. Det er samtidig vigtigt, at varmen kan blive afgivet til kølemediet. For at det kan lade sig gøre, kræver det et godt flow forbi køleren, at flowhastigheden er høj med stor omrøring, så der ikke dannes grænselag, og at så meget varme som muligt bliver overført fra køleren til kølemediet, fortæller Ellen Hedegaard, forretningsleder på Teknologisk Institut og projektleder i Easy-E.

Her opstår der på samme tid modstridende elementer: Mere materiale til at transportere varmen fra chippen til kølemediet og mindre materiale for at sikre bedre flow og større kapacitet til at transportere varmen bort.

Det er her optimeringen kommer ind i billedet. For at kunne finde frem til den optimale fordeling mellem materiale og ikke-materiale, handler topologien om geometrien af emnet. For at opnå det bedst mulige design til et emne, må man finde den rette fordeling og placering af materialet. Dét, at optimere på mange forskellige parametre er komplekst, og her er computeren en stor hjælp.

Intelligent afgræsning af løsningsrummet er nøglen til succes

- Målet for Easy-E projektet er, at termisk topologioptimering bliver en service, som du kan logge på online. Her skal du kunne specificere nogle kriterier til dit design og vælge, hvilken produktionsmetode du vil arbejde inden for. Derefter får du præsenteret en række forskellige løsninger, hvor du selv kan rette lidt på parametrene. Så du er også selv inde over processen og kan sikre, at det hele passer til dine produktionskrav. Tilmed får du et ret godt estimat af, hvor meget du kan spare, lyder det fra Ellen Hedegaard.

På nuværende tidspunkt er dette ikke muligt. Topologioptimering kan i dag give matematisk optimale løsninger – men de løsninger tager ikke nødvendigvis højde for, hvordan et emne konkret kan eller skal fremstilles.

Easy-E fokuserer på at få forbedringer ud i industrien hurtigst muligt, og i projektet udvikler vi TTO-modeller og software, der kan arbejde med produktionsbegrænsninger. I det store billede er det nemlig en langt større gevinst for klimaet at få 5 procent forbedring på 1.000.000 produkter fremfor 100 procent forbedring på 100 produkter. Derfor er en intelligent afgrænsning af løsningrummet faktisk en nøgle til succes for projektet

- Ellen Hedegaard, Teknologisk Institut

Tilgængelighed er uomgængeligt i den grønnere omstilling

Når målet for Easy-E projektet er et lavere energiaftryk, er tilgængelighed for virksomhederne afgørende i den grønne omstilling. Derfor er det en klar vision i projektet at gøre termisk topologioptimering tilgængeligt i den danske industri. Af samme grund spiller de industrielle partnere i projektet en essentiel rolle, fordi de er repræsentanter for de aktuelle problemstillinger, der er i industrien, herunder optimering af varmeveksling i industriovne, elbiler og kølekomponenter.

- Tanken i projektet er, at løsningen skal gøres bredt tilgængeligt i den danske industri. Derfor er det enormt vigtigt, at vi sørger for integration hos de industrielle samarbejdspartnere, så de får det til at køre ude i virksomhederne. Det er et samspil, hvor vi i projektet skal blive skarpe på at tage den viden, der er hos videnspartnerne, og bruge den i konkrete cases hos industripartnere, fortæller Ellen Hedegaard.

”Vi begynder ikke at ’redde verden’, før vi har produkter ude hos kunderne”

- Vi er i projektet godt klar overat vi ikke begynder at ’redde verden’, før vi har produkterne ude hos kunderne. Så længe det stadig er en computersimulering eller en rapport, der bare ligger i skuffen, flytter det ikke noget COi min bog. Kan vi for eksempel reducere energiforbruget på et køleskab, kræver det ikke en stor ændring i den måde, vi lever på – men det har en stor effekt. Måske bliver det en mindre procentdel optimeret, men at det samtidig bliver tilgængeligt og bredt ud gør, at det kommer ud til mange. Det tror jeg er en nøglefaktor for, at projektet bliver en succes, lyder det fra Ellen Hedegaard.

Første simuleringer og prototyper er lavet

Easy-E har været i gang siden oktober 2020, og de industrielle partnere er pt. ved at få lavet de første simuleringer på deres første produkter. De første prototyper er allerede fremstillet ved hjælp af metal 3D-print, og i løbet af efteråret laves den første interne beta-test af slutsoftwaren. Målet er at skabe et simpelt men kraftfuldt værktøj, som kan bruges af udviklere og ingeniører på tværs af industrien. På den måde bliver energioptimering let – eller som man siger i projektet: Easy-Energy Savings.

Om Easy-E projektet

Easy-E projektet løber over de næste 2½ år og har et samlet budget på 20 millioner kroner. Videnspartnerne er i projektet er DTU – Danmarks Tekniske Universitet, Oqton Danmark samt Teknologisk Institut. Den danske industri er repræsenteret af Aarsleff, Danfoss Climate Solutions, Asetek, Bühler Group samt Gram Equipment.

Du kan læse mere om Easy-E projektet og dets samarbejdspartnere