Energieffektiv procesventilation

Christian  Drivsholm

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 13 80.

Lars med iPad lille web

Energieffektiv procesventilation

Teknologisk Institut meget stor erfaring med energieffektiv ventilation i procesventilation i produktionsvirksomheder, hvor der stilles store krav til indeklima og arbejdsmiljø samt til energieffektiviteten af ventilationen.

I gennem årene har Teknologisk Institut bistået en række produktionsvirksomheder med at udvikle og implementere energieffektive ventilationskoncepter, der sikrer optimalt indeklima og arbejdsmiljø.

Desuden har vi gennemført talrige undersøgelser af hvordan eksisterende ventilationssystemer kan ændres, så indeklimaet og/eller arbejdsmiljøet forbedres samtidig med at energiforbruget reduceres. Undersøgelserne er baseret på målinger af indeklimaparametre som f.eks. temperatur samt ofte ligeledes målinger af forureningsgraden af luften, dvs. indhold af f.eks. organiske opløsningsmidler, fugt og støv.

Teknologisk Institut udvikler, undersøger og tester både ventilationssystemer for almen procesventilation og punktudsugninger. Ved udviklingen og undersøgelserne anvendes ofte CFD beregninger (Computatial Fluid Dynamics), hvor det kan beregnes hvordan luftbevægelser vil være ved et givet ventilationskoncept.