Enig byggebranche viser vejen til CO2-reduktioner

Mette  Glavind

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 22 20.

MEG - Børsen kronik 11112019

Enig byggebranche viser vejen til CO2-reduktioner

Topbilledet - Kronik i Børsen bragt den 11. november 2019.

I Byggebranchen er vi klar til at tage vores del af ansvaret for at få virkeliggjort regeringens ambitiøse klimamål med 70% reduktion af CO2. Det blev slået fast på en konference med deltagelse af aktører fra hele branchens værdikæde, hvor der var både fælles fodslag, selvudråbte materialeateister, enighed om behov for politiske krav og ikke mindst konsensus om, at alle byggematerialer har en plads i byggeriet, blandt de gode pointer, som de godt 60 deltagere, der havde lagt vejen forbi Teknologisk Institut, kom frem til.

Byggebranchen har allerede vist stort engagement for den grønne omstilling, ved at gå sammen om forslag til en frivillig bæredygtighedsklasse. Erfaringen med den tidligere frivillige energiklasse er god, og har drevet en udvikling mod mere energieffektivitet i byggeriet. Kravene har været afprøvet ad frivillighedens vej og dermed realitetstjekket, inden de blev lanceret som obligatoriske krav. På den måde er Danmark nået langt med at få energieffektiviseret driften af bygninger. Det næste naturlige skridt er at rette blikket mod det faktum, at produktion og transport af byggematerialer står for 11% af de klimagasser, der udledes – og at gøre den frivillige bæredygtighedsklasse mindre frivillig.

Træerne vokser ikke ind i himlen
På konferencen mente knap halvdelen af deltagerne, at det mest klimavenlige materiale er træ. Selvom der ikke er tvivl om, at træ er et godt byggemateriale, og at skovdrift i sagens natur bidrager positivt til klimaudfordringerne, så er billedet mere nuanceret. For ja, træ har måske har et forspring i forhold til de andre byggematerialer, hvis vi kigger på fx CO2 alene, men ”træerne vokser ikke ind i himlen” – heller ikke, når det kommer til at øge anvendelsen af træ. De væsentligste barrierer for at bruge træ er mangel på tradition og erfaring, og vi skal fordomme og uvidenhed til livs, men også forstå, at vi ikke kan undvære hverken beton, tegl eller stål på vores byggepladser.

Det er nemlig ikke så simpelt at erstatte de energitunge materialer med træ og en kortlægning foretaget af Teknologisk Institut, Dansk Beton og InnoBYG netværket i Bæredygtig Beton initiativ, har kortlagt den totale betonanvendelse som viser, at beton anvendes til mange forskellige formål bl.a. broer, havneanlæg, vindmøllefundamenter, belægninger, kloakering, etageejendomme, hoteller, staldbyggeri, parcelhuse etc., og at det sandsynligvis kun er en mindre del af de samlede betonanvendelser, hvor andre byggematerialer som fx træ kan være et alternativ.

Derfor skal vi også fortsat udvikle på materialerne for at reducere CO2 – og det bliver der allerede arbejdet på højtryk på hos de energitunge materialeproducenter. Som en repræsentant fra teglbranchen selv udtrykte det: ”Sort energi og huller i jorden. Vi ved det godt”. Og de gode initiativer og eksempler er der. Teglbranchen kan fx omstille deres produktion fra gasfyring til mikrobølgeopvarmning og på den måde producere ved hjælp af sol og vind og betonbranchen har udviklet en ny, grøn beton baseret på en ny cement fra Aalborg Portland, der kan reducere CO2 med 30%.

Ingen nemme løsninger, tak
Der er således optimisme i forhold til, at byggebranchen kan levere, når det gælder klimamålene, og det er ikke et urealistisk fremtidsscenarie, at der i 2030 bygges og renoveres med 70 % reducerede CO2-udledninger – vel at mærke baseret på veldokumenterede løsninger, hvor der ikke gås på kompromis med kvalitet og holdbarhed.

På C40 Mayors Summit, som netop er afholdt i København, var det positivt, at byerne er parate til at påtage sig lederskab og stille krav, der accelerer den grønne omstilling. Men det var bekymrende, at der var et væld af udokumenterede påstande og favorisering af bestemte materialer. Samtidig er vores Boligminister, Kaare Dybvad, i Børsen den 21. oktober som fortaler for bæredygtigt byggeri under overskriften ”Boligministeren vil have mere træ i byggeriet”. En sympatisk og aktuel udmelding, men løsningen er bare ikke helt så enkel, og den kan ikke stå alene.

Vi håber, at politikerne – både landspolitiske og kommunale - vil tage imod håndsrækningen fra branchen og selv er klar til at levere i form af krav til CO2 i byggeriet. Men det skal være oplyste og fornuftige krav, og ikke populistiske, nemme løsninger som krav til træ i byggeriet. Samtidig med strengere krav er der også behov for at følge op med midler til at udvikle materialerne og de nye løsninger så de bliver mindre CO2-belastende.