Få mere ud af din virksomheds data

Thor-Bjørn Ottosen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 14 32.

Styrk din virksomheds digitalisering med bedre dataudnyttelse

Få mere ud af din virksomheds data

Mange virksomheder sidder på en guldgrube af data, der kan styrke både vækst, drift, bæredygtighed og bundlinje – men det kræver særlig teknologi og avancerede matematiske kompetencer at forløse potentialet. Teknologisk Institut kan hjælpe din virksomhed med at omsætte eksisterende data til værdifulde indsigter og handlingspunkter.

Styrk konkurrenceevne, produktivitet og beslutningskraft

Hvad end din virksomheds kerneydelse er, har den én ting til fælles med alle andre virksomheder – uanset om de producerer fødevarer, energi, industrimaskiner, bygninger eller landbrugsprodukter: Hver dag genereres der store mængder data om den daglige produktion og drift.

Det har din virksomhed måske gjort i årevis – fx til løbende overvågning, dokumentation over for myndigheder eller til afrapportering til aktionærer. Men bliver de mange data udnyttet optimalt – til at øge konkurrenceevne, produktivitet og beslutningskraft?

Data scientists er efterspurgte i store virksomheder

Mens mængden af indsamlet rådata i virksomheder vokser eksponentielt, bliver størstedelen af den ikke brugt til noget. Men det er der råd for. Mange store virksomheder ansætter data scientists, eller dataanalytikere. Det er talknusere, der kender til matematiske teknikker til dataanalyse – og som ved, hvordan dataanalyse kan bruges til værdiskabelse i virksomheder. Men både som kompetence og uddannelse er datavidenskab relativt nyt. Derfor er efterspørgslen stor, og de færreste SMV-virksomheder har adgang til den nødvendige teknologi og in-house data scientists.

Derfor kan det være en rigtig god investering at få ekstern hjælp til at konvertere jeres data til mere og bedre forretning.

Styrk digitaliseringen med Teknologisk Instituts uvildige data scientists

På Teknologisk Institut tilbyder vi individuel og uvildig dataanalyse, hvor vi i tæt samarbejde med din virksomhed kan hjælpe med at:

 • Gøre ledelsen i stand til at træffe bedre, datadrevne beslutninger
 • Forstå og forbedre arbejds- og produktionsprocesser
 • Automatisere og forbedre drift ved hjælp af avancerede matematiske teknikker såsom machine learning
 • Identificere mangler og nye muligheder
 • Styrke bæredygtighed, kosteffektivitet og energiforbrug
 • Styrke virksomhedens konkurrencekraft med digitalisering

Teknologisk Instituts særlige datakompetencer

Teknologisk Institut er Danmarks brobygger mellem den sidste nye viden og virksomheders behov for innovation – det gælder også på området for værdiskabende dataanalyse i den danske industri. Det betyder helt konkret, at:

 • Vi ved, hvad der findes af matematiske teknikker til dataanalyse – og hvordan de bruges til værdiskabelse i virksomheder
 • Vi forstår ikke kun dataanalyse, men også produktionsprocesser, da vi i forvejen udvikler morgendagens teknologi sammen med tusindvis af danske virksomheder
 • Vi er en uvildig samarbejdspartner, der rådgiver ud fra den enkelte virksomheds forretningsmål, individuelle driftsparametre og datakompleksitet
 • Vi har adgang til avancerede computere og software til dataanalyse
 • Vi har omfattende specialviden og branchekendskab qua over 1000 specialister inden for luftkvalitet, emissioner, luftbårne partikler, materialer, genanvendelse, vandbehandling og meget andet

Tre eksempler på bedre dataudnyttelse

Bedre dataudnyttelse - affaldsforbrændingEksempel 1. Færre emissioner ved affaldsforbrænding

Udfordring: Et affaldsforbrændingsanlæg vil reducere deres emissioner, men samtidig producere den samme mængde energi som hidtil.

Løsning: Vi opbygger en matematisk model for sammenhængen mellem emissioner og driftsparametre (temperatur, luftflow, brændselsmængde mv.). Modellen giver løbende anbefalinger til operatøren om, hvordan han skal stille på driftsparametrene for at opnå den mest optimale drift af anlægget.

Værdiskabelse: Højere driftseffektivitet og dermed reducerede emissioner per energienhed.

 

Bedre dataudnyttelse - vedligeholdelseEksempel 2: Færre omkostninger til vedligehold

Udfordring: En produktionsvirksomhed vil reducere deres vedligeholdsomkostninger. De har en ide om, hvilke komponenter i produktionen der kan være årsag til vedligeholdsomkostninger.

Løsning: Gennem analyse af store mængder produktionsdata bestemmer vi oppetiden for de komponenter, som virksomheden har udpeget. Det viser sig, at særligt én komponent dominerer vedligeholdet i virksomheden. I samarbejde med virksomheden identificeres årsagen til de mange nedbrud på denne komponent, og komponenten udskiftes med en, der er bedre egnet til formålet.

Værdiskabelse: Oppetiden stiger, og vedligeholdsomkostningerne falder.

 

Bedre dataudnyttelse - oplæringEksempel 3: Automatisk oplæring af nye medarbejdere

Udfordring: En medarbejder har gennem mange års erfaring opnået en særlig fortrolighed med et procesanlæg, som betjenes med kyndig mavefornemmelse og intuition. Det besværliggør oplæring af nye medarbejdere og skaber sårbarhed i driften.

Løsning: Ved hjælp af dataanalyse udarbejder vi algoritmer for, hvordan anlægget styres, og hvordan der skal reageres ved sjældne hændelser. Disse algoritmer omsættes til styringsværktøjer for nye medarbejdere.

Værdiskabelse: Nye medarbejdere bliver meget hurtigere selvkørende, og der spares derfor penge på sidemandsoplæring. Den værdifulde viden forankres i virksomhedens drift og processer.

Få besøg af en data scientist fra Teknologisk Institut

Skal vi hjælpe din virksomhed med at omsætte data til reel værdiskabelse, grøn omstilling og mere forretning? Så kontakt os og hør mere om de mange muligheder for at få det optimale ud af de data, som din virksomhed allerede råder over.

 

ENGLISH VERSION