Filterudvikling og test af luftrensere

Stig Koust Hansen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 11 51.

Luftrensere

Filterudvikling og test af luftrensere

Teknologisk Institut spiller en aktiv rolle i virksomheders udviklingsproces af nye og forbedrede filtre til at reducere udledning af miljø- og sundhedsskadelige partikler og gasser. Ved hjælp af moderne måleudstyr, kan Teknologisk Institut foretage online-måling af partikler ned til nogle få nanometer i størrelse samt en række forskellige gasser og flygtige organiske forbindelser (VOC). Vi har stor erfaring i at foretage målinger under meget forskellige forsøgsforhold, og med vores mobile udstyr, foretager vi ofte disse målinger i felten. Herved hjælper vi filterproducenter med at imødekomme morgendagens krav til en reduceret udledning af miljøskadelige stoffer. Teknologisk Institut arbejder med filterudvikling i kommercielle opgaver samt i virksomhedsbaserede projekter, og vi har bl.a. erfaring med udvikling af cyklonteknologi til at fjerne træstøv fra fra træindustrien samt udvikling af filtre til røggasrensning i færger, entreprenørmaskiner, lastbiler og brændeovne.

Derudover har vi på Teknologisk Institut stor erfaring med test af luftrensere, hvor der fortrinsvis anvendes røgpartikler fra cigaretter til at måle effektiviteten af luftrenseren. Til generering af røgpartikler på en reproducerbar måde har vi udviklet en ”rygerobot” og dermed automatiseret processen. Alternativt kan luftrenserens effektivitet testes i forhold til sodpartikler fra levende lys eller partikler genereret med en aerosolgenerator, som kan producere høje partikelkoncentrationer med en middelpartikeldiameter på 200-300 nm.

Under testen foretages kontinuerlig koncentrationsmåling af partikelantal og partikelmasse med målepunkt hvert 10. sekund, hvilket gør det muligt at følge partikelkoncentrationen i rummet i hele testforløbet. Et testforløb var typisk i en time til halvanden, hvor der produceres partikler i løbet af den første halve time. Et eksempel på en sådan partikelmåling kan ses under "Cases" nedenfor.

Hvad kan Teknologisk Institut hjælpe dig med?

  • Udvikling af filtre og filterløsninger (f.eks. HEPA- og kulfiltre) til reduktion af partikler, gasser og flygtige organiske forbindelser
  • Dokumentation af filtreringsevne af forskellige materialer (f.eks. mundbind) over for en langt række kunstige forureningskilder i specialdesignet forsøgsopstilling
  • Test af luftrensere i lufttæt testkammer på 20 m3 med teflonbelagte indervægge for at forhindre absorption af partikler/molekyler
  • Udvikling og effektivitetstest af cykloner i specialbygget prøvestand til fx træ- eller metalbearbejdsningsindustrien
  • Realtidsmåling af partikelantal, partikelstørrelse, CO, NOx, ozon og TVOC

Cases

Links