Forlystelser - Certificering af transportable konstruktioner

Rolf  Heier

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 18 47.

Cirkustelt dag

Forlystelser - Certificering af transportable konstruktioner

Transportable konstruktioner, som fx telte, scener og gangbroer, kan opstilles uden forudgående kommunal byggesagsbehandling, hvis de er certificeret efter den nye ordning fra januar 2015 og bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable konstruktioner. 

Få hjælp til certificering 

Teknologisk Institut er akkrediteret inspektionsorgan, og vi hjælper jer igennem certificeringsprocessen og certificerer jeres transportable konstruktioner. På den måde kan I reducere de administrative omkostninger og undgå byggesags-behandlinger, hver gang et telt, scene eller anden transportabel konstruktion skal opstilles. 

Vi kan bl.a. hjælpe jer med at afdække: 

  • Er jeres transportable konstruktioner omfattet af certificeringsordningen? 
  • Hvad er kravene til certificering for jeres transportable konstruktion? 
  • Hvad skal der til af dokumentation, beregninger mv.? 

Forløbet for certificering 

Hvis jeres konstruktion er omfattet af certificeringsordningen, kan vi certificere den for jer. Forløbet for certificeringer følgende: 

  1. I kontakter Teknologisk Institut, Certificering & Inspektion  
  2. Vi udfører certificering baseret på dokumentgennemgang og inspektion af konstruktionen 
  3. Vi udarbejder inspektionsrapport og certifikat 
  4. Certifikatet er gældende i fem år 
  5. Konstruktionen kan efter fem år re-certificeres baseret på inspektion og rapport fra første certificering 

Vigtig information vedr. dokumentationen

Beregninger skal være udført iht. DS/EN 13782 (telte) / Euro code med DK NA.

Hvis der foreligger beregninger fra udlandet og ikke efter de danske regler. Så skal der foreligge/foretages en vurdering i forhold til Euro code med DK NA.

Certificeringer kan ikke godkendes, hvis der bruges det anbefalede certificeringsformat, som er angivet i BR18 Kap. 15 Vejledning for transportable konstruktioner, B 3.5.

Der skal bruges et tilpasset format, som angivet her (beregningerne skal vise dette).

Skema

Overvågning ved brug, ansvar skal tildeles/oplyses.
* Middelvindhastighed varslet af DMI for det område, hvor konstruktionen er opstillet
**Vindstød, vind målt med vindmåler monteret i toppen af konstruktionen/teltet og løbende overvåget

Partialkofficien 1,5 = Overvågning via DMI

Partialkofficien 1,2 = Overvågning via monteret vindmåler

Sæsonfaktor = 1,0 – helårlig opsætning

Der skal udfærdiges en opstillingsvejledning, der skal følge med konstruktionen.

Certifikat skal være synligt 

Efter certificering har ejeren af konstruktionen ansvaret for, at certifikatet er synligt anbragt på konstruktionen, samt at certifikat og inspektionsrapport altid følger konstruktionen.

Nærmere detaljer er defineret i ”Bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable konstruktioner”. Der foreligger en vejledning fra den ansvarlige Styrelse, der i detaljer beskriver, hvordan dette skal udmøntes i praksis.