Forlystelser - Sikkerhedsinspektion af forlystelser

Morten  Ulletved

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 16 93.

billede af karrusel

Forlystelser - Sikkerhedsinspektion af forlystelser

Teknologisk Institut inspicerer årligt op mod 2000 forlystelser i Danmark. Fra skydetelte, hoppeborge og trampoliner ved byfester til avancerede konstruktioner som rutsjebaner og pariserhjul i forlystelsesparker. Instituttet har mere end 20 års erfaring med kontrol af forlystelser.  

 

Al lovgivning om drift, sikkerhed og kontrol af forlystelsesparkerne hører under Justitsministeriet og Rigspolitiet. 

De særlige regler om forlystelser findes i Bekendtgørelse om offentlige forlystelser. 

Det er politiet, som har kontrolmyndigheden i forhold til, om sikkerheden ved forlystelserne lever op til reglerne. Politiet kan lukke en forlystelse, hvis der ved kontrolbesøg kan konstateres, at reglerne ikke overholdes, eller der fx har været personskade ved brug af den pågældende forlystelser. 

Det er ejeren af forlystelsen, der til hver en tid har ansvaret for, at forlystelsen lever op til gældende sikkerhedskrav i henhold til bekendtgørelsen om offentlige forlystelser. Alle særlige forlystelsesapparater som fx luftgynger og rutsjebaner, skal have en driftstilladelse udstedt af Politiet. Teknologisk Institut udsteder en tilsynsbog for den pågældende forlystelse på baggrund af hvilken Politiet udsteder en driftstilladelse. Den pågældende tilsynsbog skal til enhver tid være frit tilgængelig ved den pågældende forlystelse. 

Tekniske kontrolbesøg 

Alle kan foretage teknisk inspektion, hvis de er akkrediteret til at foretage inspektion af særlige forlystelsesapparater af Den Danske Akkrediteringsfond (DANAK). Teknologisk Institut er akkrediteret af DANAK til at foretage teknisk inspektion. Instituttets akkrediteringsnummer er 9047.  

Politiet skal kontrollere, at alle forlystelser har gyldige tilsynsbøger og forsikringspapirer. Ejeren af forlystelsen har desuden pligt til at placere en udstedt kontrolattest synligt ved forlystelsen. Kontrolattesten beskriver bl.a., at den på gældende forlystelse er synet og gennemgået og på synstidspunktet levede op til gældende krav. Desuden at den ikke udgør nogen fare for bruger eller personale, såfremt de fastsatte betingelser overholdes. 

Internationalt anerkendte standarder danner grundlag for vores specialisters gennemgang, og de indeholder en overvågning, kontrol og afprøvning af forlystelsen.  

Uanmeldte kontrolbesøg 

Nogle typer af forlystelser, som kan udgøre en særlig risiko pga. fx højde eller hastighed – såkaldte § 16, stk. 2 forlystelser som fx karruseller, luftgynger, rutsjebaner, og klatrevægge - skal ud over den årlige godkendelse tilses uanmeldt mindst en gang om året. 

Teknologisk Institut står for de uanmeldte kontroltilsyn ved forlystelser, hvor vi har foretaget det årlige tekniske kontroltilsyn. 

Havariundersøgelser 

Verden over sker der jævnligt uheld med forlystelser, selv om de har levet op til kravene ved teknisk inspektion. Årsagerne kan fx være pludseligt opståede tekniske fejl, som ikke har kunnet forudses ved inspektionen, manglende vedligeholdelse efter forskrifterne eller uautoriserede ændringer i konstruktionen. Langt størstedelen af utilsigtede hændelser kan dog henføres til brugers uhensigtsmæssige adfærd, såkaldt ”guest behaviour”. 

Det er op til den enkelte politikreds at afgøre, hvem, der skal bidrage med tekniske undersøgelser i forbindelse med, at der laves en havariundersøgelse. 

Teknologisk Institut deltager ikke i havariundersøgelser af forlystelser, hvor Instituttet har udarbejdet tilsynsbogen. 

Pressehenvendelser  

Instituttet modtager ofte pressehenvendelser vedrørende sikkerhedsinspektion af forlystelser og Instituttets deltagelse i havariundersøgelser.  

Når Instituttet udfører sikkerhedsinspektioner af forlystelser og deltager i havariundersøgelser, så sker det under den fortrolighedspligt, som gælder alle opgaver, vi løser.  

Instituttet kan derfor ikke udtale sig om hverken inspektion eller havariundersøgelser af specifikke forlystelser. 

Vi henviser i stedet til forlystelsesejeren og den relevante politikreds, som har kontrolmyndigheden i forhold til, om sikkerheden ved forlystelserne lever op til reglerne. 

Pressehenvendelser i øvrigt rettes til chefkonsulent Niels Tradsfeldt, Kommunikation tlf. 72 20 27 69. 

Hvis uddrag af ovenstående artikel anvendes, skal det ske med henvisning til Instituttets hjemmeside som kilde.