Godkendelse af transportable konstruktioner og forlystelser - Telte, scener og andre transportable konstruktioner

Rolf  Heier

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 18 47.

Tribunesæder

Godkendelse af transportable konstruktioner og forlystelser - Telte, scener og andre transportable konstruktioner

Vidste du, at transportable konstruktioner såsom telte, scener, portaler, gangbroer og tribuner efter 1. januar 2015 kan opstilles uden forudgående kommunal byggesagsbehandling, såfremt de er certificerede efter den nye ordning.

En certificering er en godkendelse og kan have en gyldighedsperiode på op til 5 år. For at opretholde godkendelsen skal der udføres en ny certificering efter afsluttet godkendelsesperiode på maksimum 5 år. En certificering kan maksimalt fornyes 3 gange (max. 20 år). I denne periode skal konstruktionen certificeres i forhold til det oprindelige lov- og certificeringsgrundlag og efter de byggeregler, der var gældende på tidspunktet for 1. certificering.

Teknologisk Institut er akkrediteret inspektionsorgan, og vi hjælper jer igennem certificeringsprocessen og certificerer jeres transportable konstruktioner. På den måde kan I reducere de administrative omkostninger og undgå byggesags-behandlinger, hver gang et telt, scene eller anden transportabel konstruktion skal opstilles.

Efter certificering har ejer af konstruktionen ansvaret for, at certifikatet er synligt anbragt på konstruktionen, samt at certifikat og Inspektionsrapport altid følger konstruktionen.
Nærmere detaljer er defineret i ”Bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable konstruktioner”. Der forligger fra Styrelsen en vejledning, der i detaljer beskriver, hvordan dette skal udmøntes i praksis.

Hvad kan Teknologisk Institut hjælpe med?

Teknologisk Institut er akkrediteret inspektionsorgan, og vi hjælper jer igennem certificeringsprocessen og certificerer jeres transportable konstruktioner. Vi kan opveje fordele og ulemper ved den nye certificeringsordning, og vi kan give et hurtigt overblik over, hvad de nye muligheder vil kunne betyde for jer.

  • Er jeres transportable konstruktioner omfattet af certificeringsordningen?
  • Hvad er kravene til certificering?
  • Hvad skal der til af dokumentation, beregninger mv.?
  • Certificering?

Forløbet for certificering

Certificering af din konstruktion bliver udført i tæt samarbejde med os.

  • Kontakt til Certificering & Inspektion v/Teknologisk Institut
  • Certificering baseret på dokumentgennemgang og inspektion af konstruktionen
  • Inspektionsrapport og certifikat
  • Konstruktionen er i drift i 5 år
  • Recertificering basseret på inspektion + rapport fra 1. certificering