Information, rådgivning og anbefaling vedr. kombinationssystemer - Kombinationssystemer - anvendelser og miljø-facts

Sten  Frandsen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 13 03.

Information, rådgivning og anbefaling vedr. kombinationssystemer - Kombinationssystemer - anvendelser og miljø-facts

Moderne velfungerende kombinationssystemer efterbehandlingssystemer giver, køretøjsejere og operatører mulighed for at overholde fremtidige, internationalt anerkendte og strengeste lovgivninger om emissioner fra køretøjer.

Systemerne konstrueres således, at de kan anvendes som eftermonterbare systemer på eksisterende tunge køretøjer. Desuden kan systemerne også anvendes til dieselmotorer, der ikke er transportrelaterede, dvs. entreprenørmaskiner, landbrugs- og skovbrugsmaskiner og desuden i skibe og lokomotiver.

Kombinationssystemer systemerne er yderst effektive og afhængigt af hvilket køretøj systemerne monteres på giver de normalt betydelige reduktioner af emissionerne. Mest omtalt er reduktion af partikler og NOx, men også CO og kulbrinter reduceres i betydelig grad.

Emission - Søjlediagram

Figuren viser typiske emissionstal for partikler samt NOx. Reference for tallene er et Euro IV køretøj, der eftermonteres med et moderne kombinationssystem. Partikler reduceres med ca. 98% og NOx reduceres typisk med 80 – 90%. Reference: Teknologisk Instituts rapport: ”Forsøg med retrofit kombinationssystemer systemer på danske busser” udarbejdet for Trafikstyrelsen.