Kan svineproduktion foregå i en højteknologisk silo?

Kurt  Nielsen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 22 11.

StaldTek - Gyllerondel

Kan svineproduktion foregå i en højteknologisk silo?

Et visionsforslag fra innovationskonsortiet StaldTek udfordrer den måde, vi i dag tænker design af svinestalde til produktion af slagtesvin. Konceptets grundtanke er at strukturere svineproduktionen i en højteknologisk silo, der vil muliggøre brug af avanceret teknologi og øge nettooverskuddet med cirka 49 kroner per slagtesvin.

I sit arbejde med at skabe en 2020-vision for fremtidens svineproduktion i Denmark har innovationskonsortiet StaldTek fremlagt et konceptdesign, der redefinerer den gængse produktion af slagtesvin ved at omstrukturere selve grundrammen for produktionen.

5 landbrugsskoler med i alt cirka 200 landbrugsstuderende står bag idekataloget i konceptet, mens StaldTek har påtaget sig facilitatorrollen. Idéerne er desuden dobbelttjekket med afgangselever inden for svineavl. Der er altså her tale om fremtidens landmænd: Personer, der inden for få år må forventes at investere 20-50 millioner i en gård med svineproduktion. 

Konceptet forslår, at almindelige stalde, som vi kender dem i dag, erstattes med hypermoderne supersiloer med adskillige etager, diameter på op til 18 meter og kapacitet på 10.000 producerede svin per silo årligt. Siloen vil være tæt på 100 procent automatiseret, overvåget og robotstyret.

Ved at strukturere stalden som en vertikal cylinder opnås en række umiddelbare fordele. Unødvendig spildplads i form af gangarealer fjernes, og hele stalden kan opbygges som rondeller med fleksible skillevægge og 360 graders rotation. Desuden giver siloen mulighed for en høj grad af teknologisk support, som markant vil nedsætte behovet for manuel arbejdskraft på bedriften.

StaldTeks 2020-vision indeholder også konkrete forslag til supersiloens indre elementer: Selvrensende gyllerondeller holder hygiejnen i top ved automatisk at flytte gylle til en udvendig faldstamme. Flytning af svinene sker gennem et automatisk slusesystem. Og samtidig giver sensorovervågning af de enkelte svins helbredstilstand mulighed for langt hurtigere indgriben med fx karantæne og behandling.

Ud fra beregninger i visionsforslagets bagvedliggende business cases vurderes konceptet at kunne reducerer udgifter til samlet besparelse på cirka 49 kroner per slagtesvin.

StaldTek er støttet af Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelse.StaldTek - Supersilo, 550pxl