Klimatilpasningslaboratoriet - Eksempler på test – laboratoriet

Ulrik  Hindsberger

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 22 85.

Klimatilpasningslaboratoriet.

Klimatilpasningslaboratoriet - Eksempler på test – laboratoriet

Klimatilpasningslaboratoriet kan bruges til udvikling eller test af produkter til klimatilpasning. Klimatilpasningslaboratoriet kan blandt andet foretage følgende test og målinger.

Permeable belægninger
Dokumentation af nedsivningsevne af permeable belægning kan måles i laboratoriet, så det kan dokumenters, hvor store regnskyl overfladen kan bortlede.

Barrierer
Barrierer, der anbringes foran åbning i forbindelse med skybrud kan produktudvikles og testes.

Udskillelse
Et produkts evne til fx at udskille/fjerne stoffer, der er lettere eller tungere end vand kan testes (fx olie/fedt el). Det kan være en tank, et filter eller andet.

Højvandslukker uden for bygning
Højvandslukker beregnet til installation i brønde uden for bygning kan testes, så det dokumenteres, at de lever op til kravene i Bygningsreglementet.

Bundfældningsegenskaber/partikeltilbageholdelse
Produkter, der er udviklet til at tilbageholde partikler kan testes i laboratoriet, så det kan dokumenteres, hvor små partiklet produktet kan tilbageholde.

Vandføringsmåling
Et produkts evne til at transportere vand kan dokumenteres, eller produktets overflade-ruhed i forhold til vandtransport kan dokumenteres.

Enkelttab - flowreduktion i ledningssystemer:
Når der indsættes komponenter i et ledningssystem, vil det medføre en reduktion af ledningen kapacitet. Denne reduktion kan bestemmes.

Tæthedsprøvninger
Hvis et produkt skal være tæt, eller skal lukke tæt mod forskellige flader kan dette dokumenteres. Dette kan dokumenteres ved lufttryk, vakuum eller vandtryk.

Styrke
Forskellige produkters styrke kan testes fx dæksler, tanke, rør.

Varmepåvirkning
Et produkts evne til at modstå varmepåvirkning kan testes.

Deformationsmåling
Et produkt formstabilitet kan dokumenteres.

Levetid/holdbarhed
Et produkts levetid kan testes typisk ved at gennemføre cyklusprøvninger med skiftevis varmt og koldt vand ca. 1500 gange, og derefter teste ændringer i funktionen.

Hydraulisk kapacitet 
Vi kan teste produkters hydrauliske kapacitet 

Infiltrationsevne 
Vi tester infiltrationsevnen på mange forskellie materialer.