Luftkvalitet - Trykluft

Kristina Dobroslava Sørensen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 11 77.

Trykluft

Luftkvalitet - Trykluft

Når der bruges åndedrætsværn, så skal det sikres, at brugeren ikke bliver udsat for sundhedsskadelige påvirkninger.

Luftforsyningen kan blive kontamineret enten af selve trykluftsanlægget, eller ved at indsugningsluften er kontamineret på forhånd.

Der er altså stor risiko for tilstedeværelse af oliedampe eller organiske opløsningsmidler i luften.

Vores målinger sikrer, at luften som føres ind i åndedrætsværnet er ren og tør.

Hvad kan Teknologisk Institut hjælpe dig med?

  • Luften er uden variationer i kvaliteten og egnet til indånding
  • Der sikres fravær af kemiske eller mikrobiologiske kontaminanter som kan være skadelige for brugeren
  • Sikrer at luften er egnet til indånding

Forurenet åndemiddelluft kan bl.a. give hoste, hovedpine, eksem, allergi, infektion, gener i luftvejssystemet og forgiftninger. Der er derfor vigtigt at have kontrol over kvaliteten af luften i åndedrætsværn.

Arbejdstilsynet har angivet acceptværdier (se tabel nedenfor) for diverse kemiske komponenter, som kunne tænkes at komme ud af kontrol, hvis ikke man har taget nødvendige forholdsregler i opsætningen af sit system.

Vi er naturligvis behjælpelige med tolkning af resultater og løsninger, hvis der skulle være et problem.

Trykluft til åndedrætsværn - Tabel

Tabel: Arbejdstilsynets acceptværdier for trykluft til åndedrætsværn. Der bemærkes især organiske forbindelser, som er blevet opdateret per 20. november 2018 og nu inkluderer VVOC.

Teknologisk Institut har siden indførelse af analysen haft VVOC inkluderet, så hvis du allerede har dokumentation fra Teknologisk Institut, så er du fortsat sikret. (Figuren er 26/11-2018 taget fra https://arbejdstilsynet.dk/regler/at-vejledninger/trykluft-aandedraetsvaern-d-5-1/#).

Angivelsen (m3) refererer til normaltilstanden (atmosfæretryk) 1 bar abs. og 20°C.

Åndemiddelluftens indhold af olie, partikler og organiske opløsningsmidler bestemmes ved opsamling på filter og kulrør samt efterfølgende analyse. Der foretages bestemmelsen ved GC/MS, hvor de enkelte komponenter vil blive identificeret og kvantificeret, og der vil blive udformet en rapport som tydeliggøre, om luftens kvalitet lever op til kravene.

Vandindhold bestemmes med en dugpunktsmåler, og indhold af rene gasser kan bestemmes ved direkte aflæsning på indikatorrør

Bestemmelse mikroorganismer (bakterier, skimmel, enterobakterier) kan udføres ved udtag af kondensat på anlæggets “våde” side og undersøges i henhold til ISO 8573-7, annex C.