Miljøteknologi til landbruget - Bestemmelse af lugt fra landbrug

Ann Britt Værge

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 10 32.

Kvægstald

Miljøteknologi til landbruget - Bestemmelse af lugt fra landbrug

Teknologisk Institut tiilbyder målinger og dokumentation af lugtemission fra landbrug og biomasseanlæg og tilbyder rådgivning om, hvilke teknologier der kan begrænse lugtproblemer.

Landbrug og biomasseanlæg kan føre til lugtgener. Teknologisk Institut kan måle og dokumentere lugtemission fra landbrug og biomasseanlæg og rådgive om, hvilke teknologier der kan begrænse lugtproblemer.  Vi har indgående kendskab til forskellige typer af lugtbegrænsende teknologier, der kan benyttes til at reducere lugtgener fra landbrug og biomasseanlæg som biogas og rensningsanlæg. Derudover kan vi fastlægge den lugtreducerende effekt af miljøteknologier.

Alle vores lugtmålinger gennemføres på akkrediteret lugtlaboratorium og alle indsamlinger gennemføres på grundlag af internationale standarder. På baggrund af resultaterne kan der gennemføres en OML spredningsberegning, som kan give et billede af de forventede lugtgener i omgivelserne.

Hvad kan Teknologisk Institut hjælpe dig med?

 • Rådgivning om det nødvendige dokumentationsniveau for at få vist den lugtbegrænsende effekt af en teknologi til landbrug og biomasseanlæg
 • Lugtmålinger fra landbrugsproduktion og biomasseanlæg til brug for miljøgodkendelser af husdyrbrug
 • Rådgivning om hvilke teknologier, der kan benyttes til at reducere lugtgener
 • Vi tilbyder lugtmåling indenfor følgende områder:
  • Lugt fra stalde
  • Lugt fra udbragt husdyrgødning
  • Lugt fra afkast på biogasanlæg og andre biomasseanlæg såsom rensningsanlæg