Miljøteknologi til landbruget - Måling af ammoniakemission fra landbrug

Ann Britt  Værge

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 10 32.

Ammoniak emission

Miljøteknologi til landbruget - Måling af ammoniakemission fra landbrug

Teknologisk Institut kan dokumentere effekten af teknologier til begrænsning af ammoniakfordampning fra stalde, gødningslagre og udbringning af husdyrgødning.

Ammoniakfordampning fra landbrug fører til tab af næringsstoffer og dermed penge, og tabet fører derudover til uønskede påvirkninger af miljøfølsomme naturområder. Størrelsen af ammoniakfordampningen har derfor stor betydning for landmænd der ønsker at udvikle eller udvide deres produktion. Der er derfor et stort marked for miljøteknologier, der begrænser ammoniaktabet mest muligt.

Hvad kan Teknologisk Institut hjælpe dig med?

Teknologisk Institut kan dokumentere effekten af teknologi til begrænsning af ammoniakfordampning ved at måle ammoniaktabet effektivt og præcist. Målingerne kan gennemføres i forbindelse med teknologier målrettet  stalde, gødningslagre og udbringning af husdyrgødning.

Teknologisk Institut kan eksempelvist bidrage med følgende:

  • Præcis og effektiv bestemmelse af ammoniaktabet fra stalde, gødningslagre og i forbindelse med udbringning af gødning
  • Bestemmelse af reduktion af ammoniakemission ved indsættelse af udviklede miljøteknologier
  • Bestemmelse af ammoniakfordampning fra specifikke produktionssystemer
  • Dokumentation af effekten af din teknologi til begrænsning af ammoniakfordampning

Teknologisk Institut råder over præcise og moderne målesystemer, der muliggør bestemmelsen af ammoniaktab fra stalde og ved lagring og håndtering af husdyrgødning. Vi kan således bidrage til at bestemme den ammoniakbegrænsende effekt af nye staldtyper og produktionsformer og ved indsættelse af miljøteknologiske løsninger. Denne dokumentation kan benyttes i forbindelse med markedsføring af dine løsninger og øge dit salg.

Case