Miljøteknologi til landbruget - Drivhusgasudledninger i landbruget

Ann Britt  Værge

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 10 32.

Kvægstald

Miljøteknologi til landbruget - Drivhusgasudledninger i landbruget

Teknologisk Institut kan hjælpe dig med rådgivning og dokumentation af teknologi til begrænsning af udledning af drivhusgasser fra landbrug og fødevareproduktion.

Landbruget bidrager markant til den samlede udledning af drivhusgasser, og dermed til de globale klimaændringer. For at kunne reducere udledningen er der behov for at kvantificere udledningen fra forskellige kilder. Teknologisk Institut kan hjælpe dig med rådgivning om teknologier til at begrænse udledningen, samt med dokumentation af drivhusgasudledningen fra landbrug og fødevareproduktion.

Landbruget skal reducere sin drivhusgasudledning

Danmark forventes at skulle opfylde nogle ambitiøse klimamål. EU’s målsætning om at reducere EU’s samlede drivhusgasudledning med 40 % inden 2030 betyder, at Danmark skal nedbringe sin samlede udledning af drivhusgasser. Forventningen er, at et væsentligt bidrag skal komme fra landbrugssektoren (Energi, forsynings og klimaministeriet, 2016).

Landbruget kan derfor forvente at skulle reducere sin udledning af drivhusgasser for, at Danmark kan opfylde sine klimareducerende forpligtelser. Reduktionskravet betyder, at der vil blive behov for udvikling og dokumentation af klimareducerende teknologier.

Hvad kan Teknologisk Institut hjælpe dig med?

  • Rådgivning i forbindelse med udvikling af nye klimareducerende landbrugsteknologier
  • Måling og dokumentation af klimaeffekten af nye teknologier
  • Rådgivning om det nødvendige dokumentationsniveau overfor myndigheder
  • Beregning af fødevarer og teknologiers klimaaftryk
  • Rådgivning i forbindelse med projektgenerering og fundraising