Optimeret planteproduktion - Optimering af plantevækst

Jakob Skov Pedersen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 34 42.

Optimering af plantevækst

Optimeret planteproduktion - Optimering af plantevækst

Planter, der dyrkes i væksthuse eller andre steder, hvor klimaet kan styres, dyrkes sjældent under optimale klimatiske betingelser. Ofte anvendes klima ”setpunkter”, der er historisk betinget. Det er ofte ikke de optimale produktionsbetingelser, og sjældent den bedste økonomiske udnyttelse af ressourcerne til opvarmning, vækstlys eller CO2.

Teknologisk Institut kan måle planternes fotosyntese ved forskellige klimabetingelser i forhold til  temperatur, lys og CO2-niveauer, kan vi afkode om en given plante vil give højere fotosyntese, og dermed potentielt mere tilvækst ved enten enkeltvis eller i kombination at

  • øge temperatur
  • øge lysniveau, altså om det kan svare sig at tænde for vækstlyset
  • øge CO2-koncentration

Teknologisk institut kan udføre fotosyntesemålinger på enkeltplanter eller på en mindre plantebestand, og derudfra give anvisning på, hvornår det kan svare sig at ændre på klimabetingelser (setpunkter), som resultat af den udefra kommende indstråling og temperatur.

Hvad kan Teknologisk Institut hjælpe dig med?

  • Fotosyntesemåling på enkeltplanter eller på mindre plantebestande til afklaring af din plantes potentiale for tilvækst.
  • Anvisning på under hvilke ydre klimabetingelser det kan svare sig at ændre på ”setpunkter”.
  • Udføre tilvækstforsøg med ændrede klimaindstillinger, i forhold til standard klimaindstillinger.