Optimeret planteproduktion - Urban farming - bynær produktion

Jakob Skov Pedersen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 34 42.

Grøntsagskurv - Urban farming

Optimeret planteproduktion - Urban farming - bynær produktion

En lang række rest- og affaldsstrømme som vand, varme, CO2, organisk og uorganisk affald er nødvendige ressourcer til planter. De kan stamme fra supermarkeder, produktionsvirksomheder og husholdninger i byområder. I Urban Farming flyttes en del af planteproduktionen ind i byerne og dermed opnås synergi mellem forskellige produktionsformer og ressourcerne udnyttes optimalt for at sikre en mere bæredygtig forsyning af sikre og sunde fødevarer.

Ser din virksomhed på mulighederne for at etablere en bynær produktion af planter, er der hjælp at hente på Teknologisk Institut. Vi har gennem en årrække opbygget kompetencer i optimeret planteproduktion i væksthus og på friland, dyrkningsteknologi samt modellering og beregning af energi og ressourcebalancer i integrerede systemer.

Hvad kan Teknologisk Institut hjælpe dig med?

 • Rådgivning om bynær planteproduktion, herunder:
  • Valg af dyrkningsteknologier til væksthus og friland
  • Plantedyrkning i lukkede rum og flerlagsdyrkning
  • Integration af planteproduktion i urbane miljøer
  • Integration med andre produktionsformer og formål, f.eks. fikseopdræt, rekreative områder mv.
  • Valg af afgrøde efter behov og muligheder
 • Modellering og beregning af:
  • Biologiske produktionssystemer
  • Energi og massebalancer, både for selve produktionsplatformen og for synergien med omkringliggende anlæg og bygninger
  • Life Cycle Analysis
  • Potentialer og ressourceforhold ved integreret produktion