PCB-jagten går ind – nu udvikles ny on-site screeningstest

Lene  Dalvang

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 22 57.

Boligblok - Mursten

PCB-jagten går ind – nu udvikles ny on-site screeningstest

En af verdens farligste miljøgifte PCB findes i bygninger opført i 50’erne og op til 1977, hvor stoffet blev forbudt. Miljøstyrelsen har nu givet knapt en million kroner til at udvikle et mobilt PCB-laboratorium, som skal gøre det hurtigere, nemmere og billigere at spore stoffet.

Stoffet PCB er under mistanke for at kunne forårsage forskellige sygdomme hos mennesker. Helt op til midten af 70’erne blev PCB helt lovligt efter datiden forskrifter anvendt i forskellige byggematerialer som fx termoruder, maling og fugemasser. I dag er der et stort fokus på at identificere de bygninger, der er forurenet med PCB, så de materialer, der indeholder stoffet, kan fjernes og efterfølgende destrueres korrekt.

- I dag identificerer man normalt PCB ved at indsamle materialeprøver i de bygninger, hvor man har mistanke om, der er brugt PCB. Herefter analyseres prøverne på et laboratorium. Denne proces er langvarig. Ofte går der fem til ti dage fra prøven er udtaget og til analyseresultaterne foreligger, udtaler projektleder Lone F. Poulsen fra Kemisk- og Mikrobiologisk Laboratorium på Teknologisk Institut og fortsætter: Udover at være tidskrævende er de analysemetoder, der anvendes i dag, ofte omkostningstunge. Hvis man ønsker et svar på prøven inden for to døgn, fordobles prisen typisk. Så der er en stor gevinst i at udvikle en ny metode til hurtig screening for PCB ’on location’, vurderer Lone F. Poulsen.  

Teknologisk Institut udvikler teknologien
Nu skal Lone F. Poulsen og et par af hendes kolleger i samarbejde med Dansk Miljørådgivning A/S i gang med udviklingsarbejdet af den nye teknologi. Teknologisk Institut har gode forudsætninger for at kunne bidrage, da Instituttet har gjort det før i forbindelse med jordforureninger og forureninger ved olieplatforme.

- Vi ved, hvordan mobilt laboratorieudstyr virker. Udfordringen bliver at gøre det så robust, at det kan tåle at ligge og rumle rundt i en bil. Ligeledes skal vi have udviklet noget måleudstyr, som er så følsomt, at det kan måle ned til meget lave niveauer, fortæller Lone F. Poulsen. 

En både robust og på samme tid følsom analysemetode
Teknologien baseres på brugen af såkaldt 2D-gaskromatografi med ECD- og FID-detektion. Bag dette tekniske udtryk gemmer sig en robust og samtidig følsom analysemetode, der kan bruges ude på byggepladserne i en målebil. Hermed bliver det muligt at udføre målinger umiddelbart efter, at rådgiverne har udtaget prøver fra de mistænkte områder i bygningerne. Fordelen er, at man hurtigere kan få svar på en prøve og træffe beslutninger på baggrund af disse prøver.

- I praksis betyder det, at der ikke spildes penge på unødvendige analyser af områder, der ikke er forurenet. Så kan man hurtigt fokusere på de områder af en bygning, hvor der findes et indhold af PCB. Analysekonceptet har derudover den fordel, at det med tiden kan udvides til at inkludere andre uønskede forureningskomponenter i bygninger fx PAH og ftalater, siger Lone F. Poulsen.

Teknologisk Institut udfører allerede mange screeninger af ejendomme forurenet med PCB
Arbejdet med at identificere bygninger forurenet med PCB er dog ingenlunde nyt. Teknologisk Institut er en ledende aktør på markedet for identifikation og renovering af bygninger, der er forurenet med PCB. Som en af de eneste aktører i Danmark kan Teknologisk Institut tilbyde stærke byggetekniske kompetencer kombineret med den nyeste viden inden for kemiske analyser.

- Derfor er vi i stand til at udføre både rådgivning om prøvetagningsstrategier, til at tage prøver af mistænkte PCB-holdige byggematerialer eller prøver i inde luften samt til at foretage de kemiske analyser af byggematerialernes indhold for PCB, udtaler teamleder Kathrine Birkemark Olesen og fortsætter: Vi tilbyder en unik og helhedsorienteret løsningsmodel, hvor det er muligt at opnå en tæt kobling mellem prøvetagningen og de kemiske analyser. Dermed reduceres antallet af prøver, der skal udtages fra en bygning og både bygningsejere og bygherrer sparer meget tid.


PCB - Backdrop

Her ses udstyr baseret på 2D-gaskromatografi, som skal bruges til sporing og måling af PCB.

FAKTA
Teknologisk Institut er akkrediteret af DANAK til at udføre analyser af PCB i både luft- og materialeprøver.