Radon

Britt Haker Høegh

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 23 08.

Indeklima - Kontor

Radon

Radon er en radioaktiv luftart, som hverken kan lugtes, ses eller smages. Efter rygning er radon nummer to på listen over årsager til lungekræft. Risiko for udvikling af lungekræft er større for rygere og tidligere rygere end for ikke rygere.

Radon trænger ind i boligens indeklima fra jorden og derfor vil de højeste koncentrationer af radon kunne findes i kældre- og stueetager, særligt hvis der er utætheder eller fejl i fundamentet.

Det er lokale jordbundsforhold samt boligens konstruktion, som afgør koncentrationen af radon i boligen. Radonforekomsten er et område, som bliver taget meget seriøst og myndighederne har angivet specifikke regler i bygningsreglementet, som skal beskytte mod radon i boligen.

I 2010 blev kravene til radonsikring af nye boliger skærpet. Bygningsreglementet stiller krav om at radonindhold i indeklimaet i nybyggeri ikke overstiger 100 Bq/m3 (tidligere 200 Bq/m3).
For eksisterende bygninger er der tale om en anbefaling, som ligeledes er blevet strammet.
Det anbefales således, at radonindholdet i indeklimaet i eksisterende bygninger ikke overstiger 100 Bq/m3 (tidligere 200 Bq/m3).

I nybyggeri er det bygherrens ansvar, mens det i eksisterende bygninger er bygningsejerens ansvar, at kravene overholdes. Undersøgelser har vist, at det gennemsnitlige radonniveau i boliger, der er opført efter krav om radonsikring af nybyggeri, ligger på 35 Bq/m3. Dvs. de skærpede krav har medført radonniveauer klart under grænseværdien.

Ved renoveringsprojekter i eksisterende bygninger kan radonniveauet sænkes under de 100 Bq/m3 ved at foretage de rette radonsikrende tiltag. Alt efter type af tiltag kan der opnås værdier der ligger på niveau med nybyggeri.

Hvad kan Teknologisk Institut hjælpe dig med?

  • Gennemgang af bygningen som grundlag for planlægning af radon måleprogram og efterfølgende risikovurdering i henhold til gældende bygningsreglement.
  • Radonmålinger til kvalitetssikring og kontrol ved fx 1-års-gennemgang og 5-års-gennemgang
  • Udredning af, hvilke konstruktive og materialemæssige forhold, der er kritiske ved konstatering af for højt radonindhold i indeluften.
  • På baggrund af målinger og bygningsundersøgelser beskrives principielle løsningsforslag til reduktion af radonindtrængningen til vedvarende radonsikring af bygningen.
  • Gennemgang af projektmateriale for både nybyggeri og renoveringer med fokus på koncept og detaljer til radonsikring iht. tekniske muligheder og gældende regler.