Radon - Efteruddannelse i Radon

Britt Haker Høegh

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 23 08.

Indeklima - Kontor

Radon - Efteruddannelse i Radon

Efteruddannelse i radonrenovering - Bliv kvalificeret til at foretage radonrenovering
Bliv kvalificeret til at renovere bygninger, som har for meget radon i indeluften. Underviserne er de førende eksperter fra Teknologisk Institut og Statens Byggeforskningsinstitut (SBi). Efteruddannelsen varer tre dage.
Tilmelding foregår via Statens Byggeforskningsinstitut (SBi).

Kursusdatoer og tilmelding til efteruddannelse i radonrenovering

På denne efteruddannelse bliver du kvalificeret til at planlægge og gennemføre renovering af bygninger med for højt indhold af radon i luften indendørs. Efter-uddannelsen tager udgangspunkt i SBi-anvisning 232, ’Radon – kilder og må-ling, og SBi-anvisning 247, ’Radonsikring af eksisterende bygninger’. Gennem-gangen af SBi-anvisningerne suppleres med eksempler fra praksis.

Underviserne er Torben Valdbjørn Rasmussen, som er hovedforfatter til SBi-anvisningerne om radon, samt Britt Haker Høegh, Frede Møller og Carsten Johansen, der alle har indgående erfaring med radonrenovering.

Efteruddannelsen henvender sig både til rådgivere og udførende. Leverandører af byggematerialer kan også have gavn af at deltage.

Efteruddannelsen udbydes i samarbejde med Bolius og Realdania, som har ydet økonomisk støtte, hvorved prisen er reduceret.

Hvad lærer jeg?
– At konstatere, om en bygning har et problem med forhøjet radonniveau
– At foretage en udredning af en bygning med forhøjet radonniveau
– At udarbejde en prioriteret renoveringsplan for radonsikring
– At anbefale relevante tiltag
– At udføre disse korrekt
– At evaluere og validere de gennemførte tiltag
– At iværksætte eventuelle supplerende tiltag

Hvem kan deltage?
– Rådgivere (ingeniører, arkitekter, bygningskonstruktører, energirådgivere, bygningssagkyndige og lign.)
– Udførende (håndværksmestre og entreprenører)
– Byggematerialeleverandører (leverandører af membraner, tætningsmaterialer og ventilationssystemer)
– Målefirmaer
– Professionelle bygningsejere (boligselskaber m.fl.)

Hvem underviser?
– Seniorforsker, civilingeniør, ph.d. Torben Valdbjørn Rasmussen, SBi
– Seniorkonsulent, diplombauingenieur (FH) Britt Haker Høegh, Teknologisk Institut
– Faglig leder, cand.scient. Carsten Johansen, Teknologisk Institut
– Seniorkonsulent, bygningskonstruktør Frede Fruergaard Møller, Teknologisk Institut

Hvordan foregår undervisningen?
Undervisningen veksler mellem forelæsninger, gruppeøvelser, individuelle hjemmeopgaver (med præsentation og feedback i plenum) samt test med mul-tiple choice. De nævnte målgrupper blandes på samme hold for at optimere er-faringsudveksling.

Hvor mange deltagere er der?
For at få en optimal dialog mellem undervisere og deltagere, herunder at give plads til plenumpræsentationer, tilstræbes der at være 15 deltagere pr. hold.

Får jeg et kursusbevis?
Alle deltagere får udstedt kursusbevis under forudsætning af aktiv deltagelse i det fulde omfang af efteruddannelsen. Deltagelse i efteruddannelsen kvalificerer til optagelse i den kommende liste over anbefalede rådgivere og udførende på Bolius’ website www.radonfrithjem.dk.

Hvor lang tid varer det?
Efteruddannelsen har et omfang af tre kursusdage, fordelt med to dage i træk og en tredje dag efter ca. tre ugers pause.

Hvor foregår det?
Efteruddannelsen udbydes både i København og i Aarhus. Undervisningen fo-regår hos SBi på Aalborg Universitet København hhv. hos Teknologisk Institut Aarhus.

Hvad koster det?
Efteruddannelsen koster 9.500 kroner (ekskl. moms), hvilket inkluderer SBi-anvisning 232 og SBi-anvisning 247.

Hvordan tilmelder jeg mig?
Du tilmelder dig via link øverst på denne webside eller ved at kontakte kursussekretær Birgitte Christiansen, e-mail: kursus@sbi.aau.dk eller telefon 9940 2321.