Godkendte rådgivere på SMV:Digital og SMV:PRO - Få tilskud til forretningsudvikling med SMV:PROs pakkeforløb

Martin Grønbæk Jensen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 17 75.

Fem mennesker er samlet om et bord og en af dem er ved at forklare noget

Godkendte rådgivere på SMV:Digital og SMV:PRO - Få tilskud til forretningsudvikling med SMV:PROs pakkeforløb

Udover de åbne ansøgningspuljer til SMV:PRO har du som SMV også mulighed for at få tilkendt et rådgiverpakkeforløb under SMV:PRO.  

Pakkeforløbene er en nem måde for jer som virksomheder at få tilknyttet en rådgiver, der kan bidrage til at styrke jeres forudsætninger for at realisere jeres vækstpotentiale. Pakkeforløbet kan igangsættes relativt hurtigt ift. de normale SMV:PRO-forløb, da I med pakkeforløbet har mulighed for at vælge mellem en række prækvalificerede rådgivere fra en database, hvor Teknologisk Institut er en af dem. I er dog ikke forpligtet til at vælge en rådgiver fra databasen. 

Disse rådgiverpakker er tænkt som længerevarende sparringsforløb af 6-10 måneders varighed, hvor I på jævnlig basis mødes med jeres valgte rådgiver. Sammen kommer I frem til en Udviklingsplan med input fra en medarbejder fra det henvisende erhvervshus.

Vi har tidligere løst opgaver for andre virksomheder indenfor de samme områder, som dækkes af pakkeforløbene:


CASE: Farusa
Teknologisk Institut sparrede med ledelsen i Farusa om udviklingen af organisationen. Virksomheden oplevede kraftig vækst, men så også potentiale for yderligere. I samarbejde med ledelsen kortlagde Instituttet en række område, som skulle forandres, og lavede et roadmap til at støtte ledelsen med overblik og styre fremdriften. Instituttet sparrede desuden med ledelsen om, hvordan de gennemførte forandringerne, og især hvordan de kunne udvikle deres salg og marketing.


CASE
Teknologisk Institut rådgav en mellemstor virksomhed om strategi for udviklingen af en ny forretningsmodel. Virksomheden ønskede vækst og konkurrencedygtighed ved at udnytte sensorteknologi og kunstig intelligens i deres produkter. Instituttet støttede med overblik over innovationsmulighederne, design af en konkret forretningsmodel med højt potentiale og strategi for at opbygge den til en ny vækstmotor. Vi gav efterfølgende forretningsmæssig sparring om opbygningen af forretningen og go-to-market strategien.

Der er to forskellige pakkeforløb til rådighed og de kan på overfladen minde meget om hinanden, så tag gerne fat i os for vejledning i, hvilket af forløbene der passer bedst til jer:

 • Strategi og organisationsudvikling

 • Forretningsmæssig sparring

Strategi og organisationsudvikling – hvad kan jeg få hjælp til?

For mange SMV’er er det vanskeligt at forene det løbende arbejde med strategi- og organisationsudvikling med den daglige drift. Ejerlederen kan få svært ved at prioritere den opgave, der handler om at udvikle virksomheden strategisk, når der er mere presserende og konkrete opgaver, der presser sig på. Det er imidlertid vigtigt, at I som SMV’er sætter tid af til strategiudvikling, hvis I vil undgå at jeres produktivitet stagnerer eller falder, når I skal flytte jer fra ét vækstniveau til det næste. I denne rådgiverpakke får du: 

 • En 360 graders analyse af din virksomheds forretningsmodel, organisation, ledelse, rekrutteringsstrategi, salgsstrategi og forretningsplan. 

 • En afklaring af dine ambitioner og mål for dig selv som ejerleder og for virksomheden de kommende år. 

 • En afklaring af de strategiske spørgsmål og udfordringer, der er afgørende for om disse mål kan opnås. 

 • Kortlægning af din virksomheds behov for at optimere og udvikle områderne ovenfor inkl. konkrete værktøjer til udførsel og implementering. Kortlægningen sammenfattes i en Udviklingsplan, som I kan arbejde videre ud fra efter forløbet. 

 • Kompetenceudvikling af ejerleder, nøglepersoner/beslutningstagere, så ansvaret kan fordeles bedre. 

Forretningsmæssig sparring – hvad kan jeg få hjælp til?

Dette skræddersyede og strukturerede forløb henvender sig til dig, der er ejerleder, ønsker at udvikle din virksomhed på et generelt plan, og kan se værdien af, at få tilknyttet en ekstern rådgiver i et længerevarende sparringsforløb af 8-10 måneders varighed. I denne periode indtræder din valgte rådgiver som din faste sparringspartner omkring forretningsmæssige problemstillinger for at udvikle både virksomhed og medarbejdere. Derigennem kan vi hjælpe jer med at realisere virksomhedens vækstpotentiale.  

I denne rådgiverpakke kan du få rådgivning indenfor et meget bredt spektrum af emner, men kan eksempelvis være:

 • Forretningsmodeller og planer 

 • Behovserkendelse 

 • Ledelse

 • Organisation

 • Etablering af bestyrelse

 • Ejerskifte

 • Afklaring af muligheder for: 

  • Strategi 

  • Ledelse 

  • Finansiering 

  • Teknologi 

  • Netværk 

  • Kompetencebehov (inkl. mulighed for kompetenceudvikling af ejerleder eller beslutningstagere som understøttende tiltag for de aktiviteter, I sammen finder frem til skal igangsættes for at I kan udvikle virksomheden) 

  • Strømlining af organisation

Ligesom i Strategi og organisationsudviklingspakken udmunder dette pakkeforløb også i en nedskrevet Udviklingsplan som I udfylder sammen med jeres rådgiver med input fra erhvervshuset og som I kan arbejde videre med efter forløbet. 

Har du spørgsmål eller er nysgerrig på hvad vi kan hjælpe med indenfor rammerne af et SMV:PRO-pakkeforløb, så skriv til Martin Grønbæk Jensen på magj@teknologisk.dk.

Ofte stillede spørgsmål om rådgiverpakkeforløbene

Hvad er kriterierne for at ansøge om et pakkeforløb?

For begge typer pakkeforløb gælder det at ansøgervirksomheden skal opfylde følgende kriterier:

 • Har dansk CVR-nummer
 • Har minimum ét afsluttet regnskabsår
 • Har 0-249 ansatte
 • Ikke er primære erhverv (landbrug, fiskeri etc.)
 • Er motiveret for at øge virksomhedens konkurrencekraft
 • Har et vækstpotentiale, der kan forløses gennem professionalisering

Har du spørgsmål eller er nysgerrig på hvad vi kan hjælpe med indenfor rammerne af et SMV:PRO-pakkeforløb, så skriv til Martin Grønbæk Jensen på magj@teknologisk.dk.Hvor lang tid varer et pakkeforløb?

Et Forretningsmæssig sparring-pakkeforløb forventes at finde sted over 8-10 mdr. med mindst 10 møder undervejs mellem rådgiver og virksomhed.

Et Strategi og organisationsudvikling-pakkeforløb forventes at finde sted over 6-8 mdr. med et obligatorisk opstartsmøde mellem rådgiver og virksomhed som indledning på pakkeforløbet. Yderligere mødebehov fastlægges rådgiver og virksomhed imellem.

Har du spørgsmål eller er nysgerrig på hvad vi kan hjælpe med indenfor rammerne af et SMV:PRO-pakkeforløb, så skriv til Martin Grønbæk Jensen på magj@teknologisk.dk.Hvordan søger jeg om et pakkeforløb?

Du søger om et pakkeforløb ved at kontakte en rådgiver i dit lokale Erhvervshus, men du kan også vælge at gå i dialog med os først og så hjælper vi jer med at scope opgaven og med at søge om forløbet.

Har du spørgsmål eller er nysgerrig på hvad vi kan hjælpe med indenfor rammerne af et SMV:PRO-pakkeforløb, så skriv til Martin Grønbæk Jensen på magj@teknologisk.dk.Hvornår kan jeg søge om et pakkeforløb?

Det overordnede SMV:PRO-program løber ud d. 31/12-2025 og du skal have søgt om et pakkeforløb i rette tid til at forløbet kan afvikles fuldt ud inden denne dato, dvs. i løbet af foråret 2023 afhængigt af, hvilken pakke du søger.

Har du spørgsmål eller er nysgerrig på hvad vi kan hjælpe med indenfor rammerne af et SMV:PRO-pakkeforløb, så skriv til Martin Grønbæk Jensen på magj@teknologisk.dk.Hvordan finder jeg en rådgiver?

Du kan frit vælge en rådgiver, som kan løse opgaven inden for tilskudsbeløbet på hhv. 80.000 og 100.000 kr. Når du søger hos dit Erhvervshus vil du få adgang til en CV-database med prækvalificerede rådgivere, der allerede har gennemgået en ansøgningsrunde og hvor det allerede er fastslået at de kan levere pakkeforløbene indenfor budgetrammen. Teknologisk Institut er en af de rådgivningsvirksomheder, der er prækvalificerede og som du derfor kan finde CV’er fra i denne database.

Har du spørgsmål eller er nysgerrig på hvad vi kan hjælpe med indenfor rammerne af et SMV:PRO-pakkeforløb, så skriv til Martin Grønbæk Jensen på magj@teknologisk.dk.Hvor meget tilskud kan jeg få?

Bliver du tilkendt et pakkeforløb får du betalt et rådgiverforløb til en værdi af 100.000 kr. på Forretningsmæssig sparring og 80.000 kr. på Strategi og organisationsudvikling.

Har du spørgsmål eller er nysgerrig på hvad vi kan hjælpe med indenfor rammerne af et SMV:PRO-pakkeforløb, så skriv til Martin Grønbæk Jensen på magj@teknologisk.dk.