Specialudstyr til markforsøg - Billedanalyse i afgrøder

Torben  Pedersen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 33 96.

Billeder i mark

Specialudstyr til markforsøg - Billedanalyse i afgrøder

Har du brug for billeder i marken til dokumentation eller til videre analyse med Teknologisk Instituts algoritmer, kan vi hjælpe dig. Vi kan tilbyde at tage billeder i dele af marken eller i forsøg.

Billederne kan bruges som et supplement til registreringer i markforsøg eller som en illustration af observationer og hændelser i marken. Billeder er især egnede i forsøg, hvor forsøgsbehandlingerne har en effekt på fremspiring, vækstvigør, buskning, bladdække eller i bejdseforsøg, behandling med biostimulanter, tilsætningsstoffer til gylle, forskellige såtider, og overvintring.

Teknologisk Institut har standardiseret billedoptagelsen i marken og udviklet algoritmer, så billederne kan omsættes til relevante værdier i markforsøget, fx plantebiomasse, antal planter, og afgrødedække.

Billeder til plantetalsbestemmelse tages med et højpræcisionskamera monteret på drone. Derudover kan vi tage dronebilleder, som primært er egnet som oversigtsbilleder over marken eller et forsøg. Disse billeder er især egnede til at observere variation i forsøget/marken fx bonitering, såfejl, effekt af læhegn, og skadedyrsangreb fra kanter og kan således indgå i den faglige vurdering.

Hvad kan Teknologisk Institut hjælpe dig med?

  • Standardiserede billedoptagelser i marken/forsøget.
  • Optagelse af oversigtsbilleder over forsøg/mark med dronekamera
  • Billedbehandling og analyse med specialudviklede algoritmer
  • Præsentation af billeder, data og resultater.