Specialudstyr til markforsøg - Udbringning af gylle og gødning

Torben  Pedersen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 33 96.

Gylle og gødning

Specialudstyr til markforsøg - Udbringning af gylle og gødning

Har din virksomhed behov for afprøvning af gylle og/eller faste og flydende handelsgødninger, syretilsætning, nitrifikationshæmmere eller andre additiver? Teknologisk Institut håndterer forsøgsplanlægning, designtyper, håndtering af analyser etc. som omsættes til forsøg i marken med brug af specialudstyr. 

Hvad er behovet og vores kompetencer
Vi råder over en 6 tons gyllevogn udstyret med sugetårn og baglift til montering af slangebom og nedfælder. De tre typer nedfældere er: TD græsjordsnedfælder, CMX sortjordsnedfælder samt en rækkeafgrødenedfælder til majs i vækstperioden. Alle typer nedfældere er konstrueret således at der også kan slangeudlægges gylle.

Arbejdsbredden er altid 3 meter uanset om der slangeudlægges eller nedfældes gylle. Den indvendige sporvidde på gyllevognen er 135 cm hvilket vil sige at der kan køres over en parcel anlagt efter småparcelteknik. Da bruttoparcellen/arbejdsbredden er 3 meter tilføres der gylle på begge sider af parcellen hvorved randeffekten elimineres.

Dosering af gyllemængden fastlægges som udgangspunkt med baggrund i en analyse. Dog kan der også udbringes gylle efter en agrosmåling foretaget på udbringningsdagen.

I vognen er der mulighed for omrøring, som sikrer opblanding af diverse additiver, f.eks. nitrifikationshæmmere. Ligeledes er der mulighed for at sænke pH gennem syretilsætning under udbringning. Den ønskede effekt af syretilsætning konstateres ved måling af pH i gyllestrengen.

Desuden laver Teknologisk Institut forsøg med flydende og granulerede gødninger. Tildeling heraf kan ske i forbindelse med såning hvor den faste gødning er udvejet på parcelniveau og udsås under kontinuerlig såning af forsøget.

Vi råder også over et anlæg til flydende gødning som omfatter 3 stk. 70 liters beholdere, som er monteret på en frontramme i traktorens frontlift. Hver beholder har egen flowmåler og linieføring, det er derfor muligt at placere eller bredsprede flere typer gødninger gennem driblebom, blot ved at ændre indstillinger i systemets computer og på maskinen.

Endvidere er det også muligt at sprede flydende gødning med vores selvkørende forsøgssprøjte. Den granulerede gødning kan også udbringes med en gødningsspreder til småparcelteknik, eller i større skala med en 12 meter luftassisteret Rauch spreder.

Hvad kan Teknologisk Institut hjælpe dig med?

  • Håndtering af gødningsanalyser
  • Udbringning af gylle
  • Kørsel med egnede og tidssvarende nedfældere
  • Tilsætning af additiver
  • Tilsætning af syre under udbringning
  • Tildeling af flydende eller granulerede gødninger før- under, og efter såning

Case

Ny højteknologisk gyllevogn