Specialudstyr til markforsøg - Såning og skårlægning af raps

Torben  Pedersen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 33 96.

Skårlægning af raps

Specialudstyr til markforsøg - Såning og skårlægning af raps

Har din virksomhed behov for afprøvning af rapssorter i henhold til gødning eller andre hjælpestoffer, kan Teknologisk Institut håndtere: forsøgsplanlægning, design, håndtering af udsæd, gødning etc. som omsættes til forsøg i marken med brug af specialudstyr.

Hvad er behovet og vores kompetencer
Vi råder over en Haldrup parcelsåmaskine/norsk princip, som er opbygget til at så raps i ”plot in plot” modul. Det vil sige at parcellen/sorten sås med sig selv som værn i én og samme arbejdsgang. Plot in plot består af en høstparcel med 6 rækker med 23 cm rækkeafstand omgivet af to rækker på hver side, dvs. i alt 10 sårækker- i en samlet arbejdsbredde på 3 meter. Er der ikke ønske om såning ”plot in plot”, kan parcellerne også anlægges efter alm småparcelteknik, dog skal det ved anlæg uden ”plot in plot” besluttes om parcellerne skal skårlægges, idet der så er krav om en parcelbredde på 1,75 meter.

Udsæden afvejes i den ønskede mængde, gram/parcel, og sås derefter kontinuerligt uanset sortsændring eller udsædsmængde. Karusellen som fordeler udsæden hænger i et gyroophæng, dvs. et selvnivellerende modul som sikrer en jævn fordeling af frøene over hele parcellens længde.

Før høst skal rapsparceller adskilles grundet plantens tendens til at lægge sig på tværs af parcelgrænser.

Vi kan udføre mekanisk adskillelse af parceller, med brug af en Haldrup adskiller/skårlægger. Det er muligt at adskille parceller i en bredde fra 1,5 til 2,0 meter. Adskillelsen foretages under hensyntagen til mindst mulig risiko for spild. Ved adskillelse mens planten endnu er i vækst tilstræbes det at stænglerne ikke knækkes eller beskadiges, grundet nødmodning og dermed udbyttetab.

Ønskes afgrøden skårlagt sker dette når rapsen har fået et gulligt skær, og ca. halvdelen af frøene er sorte.

Hvad kan Teknologisk Institut hjælpe dig med?

  • Afprøvning af rapssorter, gødning eller andre hjælpestoffer med brug af specialudstyr
  • Forsøgsplanlægning og designtyper
  • Udvejning af udsæd på parcelniveau
  • Afsætning og såning med GPS/autostyr
  • Kontinuerlig såning, uanset sortsændring eller udsædsmængde
  • Adskillelse
  • Skårlægning
  • Optimalt set-up af specialudstyr i forhold til forsøgsarealet.