Specialudstyr til markforsøg - Pesticid afprøvning

Torben  Pedersen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 33 96.

Pesticider

Specialudstyr til markforsøg - Pesticid afprøvning

Har din virksomhed behov for afprøvning af pesticider eller andre hjælpestoffer, der udbringes med sprøjte, kan Teknologisk Institut være behjælpelig med dette.

Vi råder over en selvkørende specialsprøjte til dette formål. Sprøjten er konstrueret, så den kan behandle parceller fra 1,5 til 3,0 meters bredde og varierende længde. Max. afgrødehøjde er 2,5 m og kan derfor anvendes også i raps og majs.

Sprøjten er monteret med 10 individuelle sprøjtelinjer med hver sin beholder og bom. Det betyder at skift mellem de forskellige behandlinger foregår uden risiko for samblanding af produkter. Bommene er afskærmet for vind. Kombinationen af flere sprøjtelinjer og afskærmning giver høj kapacitet på sprøjten og derved sikres at alle behandlinger i forsøget, udføres under samme vejrmæssige forudsætninger og rettidigt i forhold til afgrødens udvikling.

Sprøjten anvendes også som redskabsbærer for kameraer og andre sensorer.

Hvad kan Teknologisk Institut hjælpe dig med?

  • Gennemførsel af GEP forsøg
  • Udvikling af optimal forsøgsdesign og registreringsmetoder
  • Udbringning af pesticider i løbet af vækstsæsonen
  • Kontrol og stabilitetsstudier af pesticider
  • Screening og kvantificering af aktivstoffer
  • Udtagning og valg af prøver til analyser i marken
  • Udbyttebestemmelse og kvalitetsanalyser i afgrøder
  • Dataopsamling, statistik og præsentation af resultat.

Pesticid afprøvning

Pesticid afprøvning