Specialudstyr til markforsøg - Såning og høst af majs

Torben  Pedersen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 33 96.

Såning og høst af majs

Specialudstyr til markforsøg - Såning og høst af majs

Har din virksomhed behov for afprøvning af majssorter, gødning eller andre hjælpestoffer kan Teknologisk Institut håndtere forsøgsplanlægning, designtyper, håndteringen af udsæd, gødning etc. som omsættes til forsøg i marken med brug af specialudstyr. 

Vi råder over 2 Kuhn/Baural majssåmaskiner, begge med en bredde på 3 meter svarende til 4 rækker. Begge maskiner er udstyret til såning af parceller/norsk princip, hvor udsæden afvejes i den ønskede mængde i gram/parcel. Der placeres startgødning på begge maskiner, dog er den ene model udstyret med samme norske princip, hvorved forskellige gødningstyper/mængder inklusiv flydende gødning kan varieres enkeltvis fra parcel til parcel. Dette giver højst mulig fleksibilitet i planlægning og gennemførsel af forsøgene.

Høst af majshelsæd finder sted, når tørstofindholdet er 31-33%, hvorved majsen er moden til ensilering.

Høsten foregår med brug af en frontmonteret Kemper 2200, rækkeuafhængig snitter, med løbende dataopsamling i Haldrup Harvest Manager. Ved høst udtages en prøve på ca. 1 kg. af hver parcel. Tørring/beluftning af prøverne påbegyndes allerede i marken umiddelbart efter prøveudtagning.

Efter endt høst udlæses data fra maskinen, hvorefter data er tilgængelige for din virksomhed.

Hvad kan Teknologisk Institut hjælpe dig med?

  • Afprøvning af majssorter, gødning eller andre hjælpestoffer med brug af specialudstyr
  • Forsøgsplanlægning og designtyper
  • Udvejning af udsæd, evt. gødning på parcelniveau
  • Afsætning og såning med GPS/autostyr
  • Kontinuerlig såning, uanset sortsændring eller udsædsmængde
  • Optimalt set-up af maskinen i forhold til forsøgsarealet
  • Høst af majshelsæd anlagt i småparceller
  • Sikker datahåndtering og efterbehandling.