Strandopskyl, mask og roetoppe skal bruges i nye produkter - 2018

Anne Christine Steenkjær Hastrup

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 16 02.

Subleem

Strandopskyl, mask og roetoppe skal bruges i nye produkter - 2018

Der er et stort uudnyttet potentiale i bioressourcer. I samarbejde med danske og udenlandske virksomheder, vil Teknologisk Institut skabe nye produkter og øge værdien af de bioressourcer, som i dag ikke er optimalt udnyttet.

Mask, roetoppe, tang og ålegræs opsamlet som strandopskyl på danske strande. Alle disse restprodukter, som findes i store mængder i Danmark, bliver i dag ikke udnyttet optimalt.

Anne Christine Hastrup arbejder til daglig med biomaterialer på Teknologisk Institut og siden 2016 har hun stået i spidsen for at designe, etablere og gennemteste et generisk pilotanlæg til bioraffinering i et stort erhvervspartnerskabsprojekt, SUBLEEM under Grøn Omstillingsfond.

"I dag udnytter vi langt fra al biomasse optimalt. Med det nye anlæg og de kompetencer vi har tilegnet os i SUBLEEM projektet, er vi nu i stand til at tilbyde vores hjælp til både det danske og internationale erhvervsliv, så vi, ved fælles hjælp, kan vise muligheden for at skabe nye produkter og dermed øge værdien af de bioressourcer, som i dag ikke er optimalt udnyttet", siger Anne Christine Hastrup.

Det primære fokus i projektet har været at udtrække såkaldte højværdikomponenter, så som proteiner, fra biomasserne og skabe forskellige proteinrige fraktioner samt (kost)fibre. Samtidig har projektholdet afprøvet mulighederne ved fx at tilsætte enzymer for at sikre en bedre adskillelse af de enkelte dele af biomassen. Det, som nu er interessant er, hvordan biomaterialet og fibrene kan bruges i udvikling af produkter, fx til foder, fødevare, kosmetik, byggebranchen mv. 

"Vi er i gang med at teste egenskaberne af de forskellige protein- og fiberprodukter. Det vil være med til at klarlægge mulige anvendelser og også give os en indikation af, hvilken værdi de forskellige materialer kan forventes af have på markedet", forklarer Anne Christine Hastrup.

Om projektet
SUBLEEM afsluttes officielt d. 31. maj 2018. Projektet er støttet af Grøn Omstillingsfond og udført i samarbejde med Nordic Sugar, Guldborgsund Kommune, Nordisk Tang, Vestjyllands Andel, SICE, HedeDanmark, AgroBusinessPark, Københavns Universitet og SEGES.

Billedet: Fibre fra separation af mask fra ølproduktion.