Undersøgelser af indeklima i bygninger - Besigtigelse

Thomas  Witterseh

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 23 11.

Undersøgelser af indeklima i bygninger - Besigtigelse

Indledende besigtigelse

Normalt vil den sikreste og mest økonomiske fremgangsmåde være at en konsulent foretager en indledende besigtigelse.

Ved besigtigelsen gennemgår og registrerer konsulenten en række forhold vedrørende indeklimaet som giver et detaljeret billede af de forhold der er væsentlige for indeklimaet.

På grundlag af besigtigelsen og eventuelt enkle målinger af temperatur og luftfugtighed udarbejdes en rapport med angivelse af sandsynlige årsager til generne i indeklimaet. Der opstilles en handlingsplan med en prioriteret liste med afhjælpningsforslag.

Det kan være at problemerne er af en sådan art at den indledende besigtigelse og de enkle målinger ikke er tilstrækkelige til at afklare alle forhold. I disse tilfælde gives forslag til en mere omfattende undersøgelse og målinger som kan afdække forholdene.

Det vil være en fordel hvis kunden på forhånd har foretaget følgende:

  • Rekvireret bygningstegninger (grundplan, snit og evt. ventilationsanlæg)
  • Udfyld et spørgeskema til belysning af indeklimaforhold
  • Det vil i mange tilfælde give et bedre billede af forholdene, hvis der på forhånd er foretaget en indledende måling af temperatur og luftfugtighed. Det kan gøres ved at kunden i rummet anbringer et dataopsamlingssystem på størrelse med en tændstikæske. Dette udstyr er på forhånd kontrolleret så det måler rigtigt og programmeret til den aktuelle måling. Efter en måleperiode på typisk 14 dage returneres udstyret og de opsamlede data behandles.