Undersøgelser af indeklima i bygninger - Metodik

Thomas  Witterseh

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 23 11.

Undersøgelser af indeklima i bygninger - Metodik

Metodik ved undersøgelse af indeklimaet

Når der er behov for at forbedre indklimaet er det nødvendigt at bestemme årsagerne til problemerne. En fuldstændig undersøgelse af alle relevante faktorer vil normalt være meget omfattende, bekostelig og ofte overflødig.

Det kan derfor være hensigtsmæssigt at foretage en sådan undersøgelse af indeklimaet i flere trin, hvor brugeren selv forsøger at definere nogle af problemerne inden der søges sagkyndig bistand. Det muliggør en præcisering af den bistand der ønskes og gør det muligt at vælge de rigtige rådgivere, hvorved omkostningerne minimeres.

Når årsagerne til et dårligt indeklima skal undersøges, bør der først og fremmest ses på de enkle, de hyppigste og de mest sandsynligt forekommende årsager.

Derved opnås sædvanligvis den hurtigste og billigste vej til et bedre indeklima.

Det bliver også lettere at vurdere de mere komplicerede årsager til dårligt indeklima, når fx temperaturniveauet er sænket fra 26 til 21 grader.

Dernæst kan der gås videre med at foretage de mere komplicerede undersøgelser, hvis de indledende besigtigelser viser, at der er behov derfor.