Undersøgelser af indeklima i bygninger - Måleparametre

Thomas  Witterseh

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 23 11.

Undersøgelser af indeklima i bygninger - Måleparametre

Valg af parametre der skal måles

Valg af de parametre i indeklimaet der skal måles er afgørende ikke bare for undersøgelsens resultat men også for undersøgelsens omkostninger.

Det er derfor vigtigt at der vælges de rigtige parametre og at der vælges at måle i den mest optimale rækkefølge.

Valget af parametre kan opdeles i trin, hvor de mest relevante problemstillinger undersøges først. Det vil ofte dreje sig om enkle målinger. Dernæst undersøges, hvis det er nødvendigt, de mere komplicerede problemstillinger hvilket ofte vil indebære omfattende målinger.

Eksempler på enkle målinger kan være:

  • Måling af rumtemperaturer og overfladetemperaturer
  • Kontrol af fugtige konstruktioner og måling af luftfugtigheden
  • Luftskifte/ventilation og koncentration af CO2

Selv hvis de enkle målinger ikke er tilstrækkelige til at afdække årsagerne, vil de alligevel give værdifuld information som gør det lettere at afdække mere komplicerede sammenhænge. De enkle målinger kan understøtte valget af det rigtige undersøgelsesprogram med de mere komplicerede målinger.

Eksempler på mere komplicerede målinger kan være:

Måling af:

  • Afgasninger fra byggematerialer
  • Støv
  • Tobaksrøg
  • Luftskifte


Klik her for at se en oversigt over typer af indeklimamålinger og prøvninger der foretages i Byggeri.