Velfærdsteknologi - Projekter

Birgitte Østergård Sørensen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 15 25.

Velfærdsteknologi

Velfærdsteknologi - Projekter

Anvendelse af elektroniske vendesystemer til forebyggelse af tryksår og arbejdsskader

Projektet har til formål at afprøve og evaluere anvendelsen af elektroniske vendesystemer til sengeliggende borgere på institutioner med jævnligt behov for forflytning i sengen.

BlindSpot

Teknologisk Institut og Københavns Universitet er i gang med at undersøge, hvordan robotten Spot kan hjælpe blinde og svagsynede i de situationer, hvor de pelsede førerhunde kommer til kort.

CareNet - national netværk for velfærdsteknologi

CareNet er et netværk, der sætter udvikling, anvendelse og udbredelse af sundheds- og velfærdsteknologi på dagsordenen i en national kontekst. Formålet er at skabe samspil og synergi mellem aktørerne på området og at øge fokus på de teknologiske muligheder, der er en del af løsningen på udfordringerne i velfærdssektoren.

DIH-HERO: Robotteknologi til sundhedsplejen

EU investerer 120 millioner kroner i det paneuropæiske projekt DIH-HERO for at fremme innovationen inden for robotteknologi i sundhedsplejen.

PARO – robotsæl til pleje og omsorg

Kortlægning af den terapeutisk robotsæls anvendelsesmuligheder og egenskaber i pleje- og omsorgssektoren.

Patient@home

Patient@home er Danmarks største velfærdsteknologiske forsknings- og innovationsprojekt med fokus på nye teknologier og services til særligt rehabilitering og monitorering i den offentlige danske sundhedssektor.

SafeCop

Gennem en konkret case på OUH har Teknologisk Institut sammen med Technicon ApS og Danmarks Tekniske Universitet testet flytningen af hospitalssenge ved hjælp af to mobile robotter, der kommunikerer sammen om opgaven.

SMOOTH

Robotten serverer vand, bærer vasketøj og følger ældre til frokoststuen. SDU, Teknologisk Institut, Robotize, Køge Kommune, Dictus, Hamburg Universitet og Fraunhofer IPA står i spidsen for at udvikle en servicerobot, som i fremtiden skal rulle rundt på plejehjem.

Velfærdsfabrikken: Innovationsprojekt for og med unge med handicap

Innovationsprojektet har til formål at engagere unge med handicap i udviklingen af teknologiske løsninger, der gør hverdag og social deltagelse nemmere for unge med handicap.