VVS-installationer - Varmemester-uddannelsen

Kristian Kærsgaard Hansen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 24 62.

VVS installation - håndvask

VVS-installationer - Varmemester-uddannelsen

Er du også klar til at gå nye veje og prøve kræfter med nye kompetencer?

Med Teknologisk Instituts "Varmemester-uddannelse" har du nu mulighed for at efteruddanne- og dygtiggøre dig inden for varmeområdet med særlig fokus på; lavt energiforbrug, god afkøling, køb og brug af automatisk og korrekt drift af varmvandssystemer særligt med fokus på bakterievækst. Der er også input til daglig drift, herunder utætheder i anlæg og tæring.

Hvad får du ud af at vælge denne uddannelse hos Teknologisk Institut?

Du vil få et indgående kendskab til varmeanlæg, installationer og brugsvandssystemer. Derudover vil du også blive præsenteret for de offentlige krav fra blandt andet kommunen.

Uddannelsespakken er delt op i fire overordnede emner der strækker sig over fire uger, hvor du skal møde op i alt fire gange med disse fire emner, som er præsenteret nedenfor:

  • CTS-anlæg

CTS-anlæg er blevet brugt i forskellige former for overvågning og styring af ventilations-, varme-, køle- eller brugsvandsanlæg. Der er desværre skabt en hel del myter og berøringsangst i forbindelse med CTS-anlæg. På dette kursus arbejder vi aktivt med flere CTS-anlæg. Den enkelte kursist får muligheder for at indstille alt fra ugedrift til fremløbstemperaturer, samtidigt med at anlæggenes forskellige muligheder belyses og drøftes.

Tilmeld dig første del her

  • Varmeanlæg og installationer

Opbygning og drift af varmeanlæg er vigtig for både varmeregningen og indeklimaet. Varmeanlæg, som er i ubalance og hvor driften er uhensigtsmæssig, kan resultere i en alt for stor varmeregning. Gennem kurset bliver du fortrolig med metoder til indregulering og drift af varmeanlæg. Disse metoder vil umiddelbart kunne anvendes på de anlæg, du er ansvarlig for.

Tilmeld dig anden del her

  • Indregulering af installationer

Dårligt indregulerede anlæg medfører dårligt indeklima og store omkostninger til drift, service og vedligehold. Problemerne optræder både i eksisterende byggeri og i nyt byggeri med den seneste nye teknik. På dette kursus får du mulighed for at kombinere teorien med indreguleringsøvelser i praksis - både på 1:1-modeller og på dynamiske simulatorer. Simulatorerne viser teorien på en enkel måde og fører brugeren igennem indreguleringen trin for trin.

Tilmeld dig tredje del her

  • Brugsvandsinstallationer

Det varme vand i bygninger er i fokus, dels er vandforbrugene mange steder fladende og dels er installationerne store og omfangsrige og det betyder ofte at tab af energi og ringe afkøling tillige med grobund for bakterievækst.

Kurset vil tage dig igennem alle aspekter indenfor afkøling, energiforbrug, optimering og minimering af bakterievækst, så som legionella.  

Tilmeld dig fjerde del her

 

Hvem henvender denne uddannelse sig, især til?

Denne uddannelse henviser sig i særlig grad til dig, som arbejder med varme-, ventilations- og vandinstallationer, herunder driftsfolk, rådgivere og installatører.

Det kan også være at du er parat til at gå nye veje og dygtiggøre dine færdigheder inden for nye områder.

Hvem er din underviser:

Kristian Kærsgaard Hansen er ingeniør i divisionen Energi og Klima på Teknologisk Institut. Han har i mere end 10 år arbejdet med rådgivning og projektering inden for varmeanlæg, brugsvandsanlæg og energiforbrug i bygninger. Desuden har han lang erfaring som kursusleder på Teknologisk Instituts kurser på energiområdet.

Fem god grunde til at vælge dette uddannelsesforløb på Teknologisk Institut: 

1. Du kan finde energibesparelser

2. Du kan forbedre anlæggets afkøling

3. Du kan selv servicere simple komponenter

4. Du kan foreslå forbedringer

5. Du kan drifte brugsvandsanlægget og undgå bakterier