VVS-installationer - Vandinstallationer

Leon Steen Buhl

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 24 68.

Vandinstallation

VVS-installationer - Vandinstallationer

Drikkevandsinstallationen har særlig sundhedsmæssig fokus

Vandinstallationen bringer vandet fra "kilde" til tapsted. Ved etablering af vandinstallationer er det yderst vigtigt, at der tages en række forhåndsregler, for at sikre at installationen efterfølgende fungerer optimalt både med hensyn til sikkerhed, men også rent funktionelt. Det er Bygningsreglementet, der sætter de overordnede regler og funktionskrav til vandinstallationer i bygninger. Dette betyder bl.a., at der skal installeres tilbageløbssikringer i installationerne, for at sikre at den offentlige drikkevandsforsyning ikke kan blive forurenet. Bygningsreglementet stiller også krav til de materialer, der anvendes i drikkevandsinstallationer. Bl.a. er der krav om, at materialer og komponenter, der markedsføres til drikkevandsinstallationer, skal være godkendte og mærkede med ”godkendt til drikkevand (GDV).

Hvad kan Teknologisk Institut hjælpe dig med?

  • Viden om drikkevandsinstallationer og de materialer og komponenter den består af.
  • Rådgivning om planlægning, projektering og udførelse af drikkevandsinstallationer
  • Gennemførelse af kurser beregnet for installatører og deres medarbejdere
  • Gennemførelse af specialdesignede kurser inden for drikkevandsområdet
  • Ad hoc kurser for DANVA, vandforsyningsselskaber fx om tilbagestrømningssikringer
  • Kurser om anvendelse af regnvand til tøjvask og toiletskyl
  • Gennemgang af eksisterende installationer med henblik på at fastlægge restlevetid
  • Havariundersøgelser i forbindelse med forsikringsskader o.l.

Referencer/ cases

Pladsforhold - Er der plads nok?

Standardiseringsudvalg