VVS-installationer - Legionella - rådgivning og risikovurdering

Leon Steen Buhl

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 24 68.

Vandrør

VVS-installationer - Legionella - rådgivning og risikovurdering

Vi rådgiver om og udfører risikovurderinger af legionella i brugsvandssystemer

Gennem de seneste år har der været et øget fokus på legionellabakterien. Dette skyldes i særlig grad det faktum, at antallet af smittede med legionærsyge er steget.

Desuden betyder forekomsten af bakterien, at varmt brugsvand udgør en stigende andel af energiforbrug og klimaaftryk for bygninger, fordi legionellabakterier nødvendiggører højere temperaturer i vores brugsvand end der komfortmæssigt er behov for.

Her på Teknologisk Institut kan vi hjælpe dig – og din virksomhed – med at gennemgå dine installationer og opbygningen af disse, for herefter at vurdere risikoen for legionella og efterfølgende minimere et muligt tilfælde af legionella.

Der er i forbindelse med Bygningsreglementet BR18 lagt op til, at der skal være et øget fokus på bygningens installationer i relation til risikoen for legionella. Det er i vejledningen til reglementet (Rørcenteranvisning 017) bl.a. angivet overordnet, hvordan der bør gennemføres risikovurderinger for installationer, hvor der kan være en risiko for de personer, der skal opholde sig i bygningen.

 

I denne sammenhæng kan Instituttet tilbyde følgende:

  • Praktisk udførelse af aktuel risikovurdering og legionella test af dine brugsvandsanlæg og installationer
  • Rådgivning i relation til installationsopbygning, materialevalg og legionella-risiko
  • Kursus der er målrettet mod bygningens installationer og de risici der kan være for legionella

 

Men hvad er legionella egentlig og hvad kan du gøre for at undgå det?

Legionella rigtigt format

For på sikreste vis at undgå legionella i brugsvandssystemer, må driftstemperaturen i hele systemet ikke komme under 50 grader, samtidig med at temperaturen i systemet skal kunne hæves til over 60 gr. hvis der er tegn på bakteriedannelse og legionella.

Det er også vigtigt, at der ikke noget sted i installationen optræder temperaturer mellem de 20-45 grader, da det er der, hvor legionellabakterien trives bedst. Vigtigt er det også, at vandet i rørene ikke har en for lang opholdstid (stagnation) da dette medfører øget vækst af biofilm og bakterier.

Der findes en række bekæmpelsesmetoder bl.a. anvendelse af biocider, men også 'point of use' filtre og LED UV-bestråling.

Alt dette kan Instituttet rådgive meget nærmere om. Ring til Leon Steen Buhl på telefon 72 20 24 68, hvis du vil høre mere om vores løsninger. Du kan også sende en mail på lsb@teknologisk.dk - Vi ser frem til at høre fra dig.

 

EUDP2020-projektet 'Legionellasikring og energieffektivisering for installationer og forsyning'

I forbindelse med projektet, der blev afsluttet i marts 2023, er der gennemført en større udredning, samt udvikling og demonstration af tre tiltag vedr. sikring mod Legionella. 

Udredningen har bl.a. omfattet undersøgelse af de influensparametre, der påvirker spredningen og vækst, samt hvilke krav der stilles fra myndighederne, m.m. 

Du kan læse meget mere om projektet, de tre udviklings- og demonstrationstiltag samt finde de faglige rapporter og slutrapporten fra projektet her

 

Vidste du, at vi udbyder følgende kurser, hvor du blandt andet kan blive klogere på legionella?

  • BR18 - nye regler for vand og afløb​

Lær at anvende bygningsreglementet samt alle de relevante normer og standarder - og hør om hvilke ændringer, der er i det nye bygningsreglement. Du kan bl.a. få større kendskab til, hvordan varmtvandsinstallationer skal udformes, så de både opfylder komfortkrav og krav om sikring mod bl.a. legionella.

Tilmeld dig kurset om BR18 her

  • Vådrum og installationer - SBi-anvisning 252​

På dette kursus kan du få styr på hvordan vådrum og installationer skal planlægges og udføres - både i nybyggeri og ved renovering. Du bliver rustet til at udføre sikre vådrum i overensstemmelse med BR18 - og får en indføring i den nye vådrumsanvisning fra SBi.

Tilmeld dig kurset om vådrum og installationer her

  • DS 469 Varmeanlæg

På dette kursus får du den teoretiske og praktiske viden om hvordan varmeinstallationer skal projekteres og udføres i fremtiden.

Tilmeld dig DS 469 kurset her