VVS-installationer - Legionella - rådgivning og risikovurdering

Leon Steen Buhl

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 24 68.

Vandrør

VVS-installationer - Legionella - rådgivning og risikovurdering

Rådgivning og risikovurdering af Legionella i vores brugsvandssystemer

Gennem de seneste år har der været et øget fokus på legionellabakterien, dette skyldes i særlig grad det faktum, at antallet af smittede med legionærsyge er steget.

Her på Teknologisk Institut kan vi hjælpe dig – og din virksomhed – med at gennemgå dine installationer og opbygningen af disse, for herefter at vurdere risikoen for legionella og efterfølgende minimere et muligt tilfælde af legionella.

Der er i forbindelse med Bygningsreglementet BR18 lagt op til, at der skal være et øget fokus på bygningens installationer i relation til risikoen for legionella. Der er i vejledningen til reglementet (Rørcenteranvisning 017) bl.a. angivet overordnet, hvordan der bør gennemføres risikovurderinger for installationer, hvor der kan være en risiko for de personer, der skal opholde sig i bygningen.

I denne sammenhæng kan Instituttet tilbyde følgende:

  • Rådgivning i relation til installationsopbygning, materialevalg og legionella-risiko
  • Hjælp til praktisk gennemførelse af aktuel risikovurdering
  • Kursus der er målrettet mod bygningens installationer og de risici der kan være for legionella

Men hvad er legionella og hvad kan du gøre for at undgå det?

Legionella rigtigt format

For på sikreste vis at undgå legionella i brugsvandssystemer, må driftstemperaturen i hele systemet ikke komme under 50 grader, samtidig skal temperaturen i systemet kunne hæves til over 60 gr. hvis der er tegn på bakteriedannelse og legionella.

Det er også vigtigt, at der ikke noget sted i installationen optræder temperaturer mellem de 20-45 grader, da det er der, hvor legionellabakterien trives bedst. Vigtigt er det også, at vandet i rørene ikke har en for lang opholdstid (stagnation) da dette medfører øget vækst af biofilm og bakterier.

Der findes en række bekæmpelsesmetoder bl.a. anvendelse af biocider, men også 'point of use' filtre og LED UV-bestråling.

Alt dette kan Instituttet rådgive meget nærmere om. Ring til Leon Steen Buhl på telefon 72 20 24 68, hvis I vil høre mere om vores løsninger. I kan også sende en mail på lsb@teknologisk.dk. Vi ser frem til at høre fra jer.