Driften af Smart Grid fjernvarmesystemer skal optimeres

Torben  Vonsild

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 33 76.

Driften af Smart Grid fjernvarmesystemer skal optimeres

Begrebet Smart Grid bruges oftest i forbindelse med intelligent styring af elforsyningsnettet. Nu skal det også forbindes med fjernvarmenettet, som opvarmer over 60 % af de danske hjem.  Parterne i det nye EUDP projekt er AffaldVarme Aarhus, Danfoss Redan A/S, Halicon, Landis + Gyr, Silkeborg Varme A/S samt Teknologisk Institut. Sammen ønsker de at sikre et fjernvarmesystem, der er så intelligent, fleksibelt og dynamisk, at den fluktuerende produktion af energi fra vedvarende energikilder kan integreres og udnyttes optimalt, uden at forbrugeren skal gå på kompromis.

Forbrugsmønstre og energiforbrug.
Fjernvarmeforsyningerne installerer i disse år såkaldte ”smart meters”. Disse smart meters leverer data med høj tidslig opløsning, hvilket giver unikke muligheder for at få indblik i dynamikken i fjernvarmenettet samt i kundernes individuelle forbrugsmønstre.

EUDP Projektet tager afsæt i to testområder i to forskellige beboelsesområder i Aarhus. Her kan der via smart meters fjernaflæses forbrugsdata hvert minut, hvilket giver et enormt datamateriale og en unik mulighed for at analysere forskellige driftsparametre hos den enkelte forbruger, samt i distributionsnettet.

Udfordringen
­- En væsentlig udfordring bliver at udvikle metoder, der inkorporerer det store datamateriale i analyse- og modelleringværktøjer. Vi skal have udarbejdet modeller for selve dynamikken i distributionsnetværket under forskellige driftsforhold, og ved hjælp af disse skal vi analysere på, hvor store energibesparelser der kan opnås ved at regulere på forskellige parametre i driften, fortæller Projektleder Anders Niemann fra Teknologisk Institut.

Dynamisk regulering og generel sænkning af fremløbstemperaturen er væsentlige metoder til at reducere varmetabet i fjernvarmenettet og dermed reducere energiforbruget. Sænkning af temperaturen er kun mulig i det omfang, at det ikke går på kompromis med forbrugernes komfort og ikke opvejes af en væsentlig stigning af returtemperaturen. At hindre temperaturen i returledningen i at stige kræver en god udnyttelse af energien i fjernvarmevandet hos den enkelte forbruger, hvilket i projektet vil blive afprøvet ved opsætning og test af nye optimerede fjernvarmeenheder hos udvalgte forbrugere. Samtidig testes og analyseres nye løsninger med henblik på at optimere temperaturen i de fjerneste ender af distributionsnettet dynamisk.