Genanvendelse af farvede glasskår - Baggrund og formål

Claus  Pade

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 21 83.

Genanvendelse af farvede glasskår - Baggrund og formål

Baggrundsnotatet Udvikling og afprøvning af alternative metoder til genanvendelse af farvede glasskår [1] redegør for problemstillingen vedrørende overskydende glas i Danmark.

Denne situation ligner situationen i en række andre nordeuropæiske lande, hvor der også er overskud af indsamlet, farvet glas (bl.a. pga. import af vin). Mulighederne for at genanvende overskudsmængden af farvede glasskår er enten at eksportere til udlandet, især Sydeuropa, eller genanvende skårene til alternative anvendelser i Danmark.

Der er derfor behov for at finde alternative anvendelser for det indsamlede glas i Danmark. Projektet ”Metoder til genanvendelse af farvede glasskår til produktion af tegl og beton og til vejbygning”  har til formål at belyse mulighederne for at anvende de farvede glasskår til byggematerialer.

Projektet er gennemført i 2 faser:

Fase 1 havde til formål at opsamle erfaringer i såvel ind- som udland vedrørende genanvendelse af glas til byggematerialer. Resultaterne fra fase 1 blev anvendt som baggrund for planlægning og gennemførelse af udvalgte pilotforsøg under forhold, der er relevante for dansk byggepraksis i fase 2.