Genanvendelse af farvede glasskår - Hovedkonklusioner

Claus  Pade

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 21 83.

Genanvendelse af farvede glasskår - Hovedkonklusioner

Litteraturstudiet viste, at de mest lovende perspektiver for genanvendelse af glas i byggematerialeindustrien er til:

  • betonproduktion
  • teglproduktion 
  • vejbygning samt 
  • sandblæsningsmaterialer.

Herudfra valgte projektgruppen at iværksætte pilotforsøg med anvendelsen af glas til beton, til tegl og til vejbygning.

Beton
Det er teknisk muligt at anvende glasfiller i både grå og hvid beton. Glasfiller er et udmærket fillermateriale til fremstilling af hvid beton, idet det ikke har en synlig indvirkning på farven af den færdige beton.

Projektgruppen vurderer, at de lovmæssige forhold vil være betydende for fremtidig anvendelse af glas i beton. Der vil i forbindelse med nye europæiske standarder for beton, der træder i kraft i 2004, blive stillet krav til, at hver enkelt projektspecifikation skal indeholde specifikationer, hvis glas skal indgå som et materiale i beton. Alternativt skal der udarbejdes en national standard indenfor området. Så længe der ikke findes en sådan standard, vil dette formentlig virke hæmmende for brugen af glasfiller.

Tegl
Glassand (nedknust glas med samme finhed som et traditionelt sandprodukt) og glasmel (formalet glas med samme finhed som cement) kan anvendes til teglfremstilling. Glassand kan anvendes, når brændingstemperaturen ikke overstiger 975 °C. Dette betyder, at bagmursten vil være den væsentligste anvendelse. Glasmel giver i nogle lertyper mulighed for at nedsætte brændingstemperaturen.

Vejbygningsmateriale
Nedknust glas kan anvendes som ikke-bærende fyldmateriale eller som bundsikringsmateriale.

Nedknust glas kan indbygges som fyldmateriale og komprimeres tilfredsstillende også som 100% glastilslag. For fyldanvendelse, hvor der kræves en vis bæreevne, er det formentlig nødvendigt at opblande med naturligt tilslag.
 
Som bundsikringsmateriale kan glasset anvendes som nedre lag i en tolags bundsikringsopbygning eller ved opblanding med naturligt tilslag, idet glasset i ren form har for dårlig stabilitet.

Økonomiske forhold
For at glas kan blive et attraktivt alternativ til delmaterialer, der normalt anvendes til fremstilling af beton, tegl og vejbygning, spiller de økonomiske forhold ind. I tabel 1 er angivet et overslag over, hvad priserne er på de produkter, som knust glas i givet fald kan erstatte.

Tabel 1. Prisoverslag for de produkter knust glas forventes at kunne erstatte

Beton Tilslag
fx P-sten, 8-16 mm
50-70 kr./tons

Filler til beton
Hvid slagge
Hvid mikrosilica
Flyveaske


600-700 kr./tons
5.000-6.000 kr./tons
150 kr./tons
Tegl Magringsmiddel
Sand
Chamotte

45 kr./m3 (inkl. transport)
150 kr./tons
Vejbygning Ubundne lag
Stabilgrus 0-32 mm
Bundsikringsgrus 0-8 mm

35-50 kr./tons
10-20 kr./tons