Kurser

Forretningsarkitekt

En forretningsarkitekt skaber overblik og sammenhæng imellem forretningens strategier og forretningsprocesser og udarbejder en forretningsarkitektur, som er grundlaget for en effektiv digitalisering i projekterne. På dette kursus lærer du de forskellige teknikker, som du som forretningsarkitekt anvender til at udarbejde en forretningsarkitektur, der lever op til forretningens målsætninger.

Evaluering

3stjerner

Alle arrangementer på Teknologisk Institut bliver evalueret af deltagerne. Stjernerne angiver deltagernes gennemsnitlige tilfredshed.

Evalueringen er baseret på: 49 besvarelser

På kurset lærer du også at anvende forskellige modelleringsteknikker såsom ArchiMate, BPMN og UML til at analysere og beskrive en forretningsarkitektur. Kurset forløber som en vekselvirkning imellem teori og praktiske øvelser på en gennemgående case.
 

Inholdet levede op til mine forventninger og skabte den teoretiske forståelse for, hvorfor vi har brug for Forretningsarkitektur.
- Morten Hegelund Sloth Sørensen, Danske Bank

Deltagerprofil

Kurset henvender sig til dig, som har behov for at kunne analysere og dokumentere forretningsprocesser og begreber og udarbejde en forretningsarkitektur, der understøtter forretningens strategi.

Der er ingen forudsætninger for at deltage på kurset.

Indhold

Kurset fokuserer på, hvad en forretningsarkitekt leverer og bidrager med set i sammenhæng med forretningens øvrige interessenter.

 • Introduktion til forretningsarkitektur og analyseprocesser
 • Forretningsarkitektens rolle og ansvar
 • Modellering af forretningsprocesser med BPMN proces modeller
 • Modellering af forretningsbegreber med UML klassediagrammer
 • Udarbejdelse af baseline og target forretningsarkitektur
 • Design af en forretningsarkitektur, som understøtter forretningens strategi
 • Beskrivelse af sammenhæng imellem forretningsarkitektur og andre arkitekturdomæner
 • Overblik over enterprise arkitektur rammeværk (TOGAF, OIO EA m.fl.)
 • Overblik over forretningsarkitektens leverancer
 • Forretningsarkitektens samarbejde med ledelsen og enterprise arkitekten
 • Organisatorisk implementering af forretningsarkitekturaktiviteter

 

Kursusmateriale

Kursusmaterialet består af egetudviklet kursusmateriale understøttet af udvalgte dele af TOGAF samt bogen ”Business Architecture: A Practical Guide, Jonathan Whelan og Graham Meaden”.

Underviser

Flemming Hansen - underviser
Undervisningen foretages primært af Flemming Hansen, som har mere end 25 års erfaring med undervisning og rådgivning inden for arkitektur og design. Flemming er certificeret IT Arkitekt på såvel Foundation som Practitioner niveau og underviser inden for Forretningsarkitektur, Enterprisearkitektur og Løsningsarkitektur.

Har du faglige spørgsmål, så kontakt:
Andre kigger også på