Kurser

IT-arkitektur – få overblikket

Få en introduktion til hvad IT-arkitektur er, og hvilken rolle it-arkitekten spiller i organisationen. Dette kursus er for dig, der på koncentreret og effektiv måde ønsker at få et overblik og en forståelse for, hvorledes en IT-arkitekt arbejder og leverer værdiskabende ydelser, som er helt essentielle for en succesfuld og effektiv IT-understøttelse af forretningen i ethvert IT-projekt.

Evaluering

4stjerner

Alle arrangementer på Teknologisk Institut bliver evalueret af deltagerne. Stjernerne angiver deltagernes gennemsnitlige tilfredshed.

Evalueringen er baseret på: 8 besvarelser

Deltagerprofil

Kurset henvender sig til projektledere, som ønsker et godt overblik inden for IT-arkitektur.
Målgruppen kan være projektledere, forretningsanalytikere, udviklere m.m.

Der er ingen forudsætninger for at deltage på kurset.

Indhold

Kurset fokuserer på, hvad en IT-arkitekt leverer og bidrager med set i sammenhæng med forretningens øvrige interessenter. Der ses på snitfladerne mellem de forskellige roller, som skal agere i et it-projekt.

  • Hvad er en IT-arkitektur og hvad er en IT-arkitekt
  • Hvilken værdi tilfører en IT-arkitekt din organisation
  • IT-arkitekt - roller og ansvar
  • Overblik over enterprise arkitektur rammeværk (TOGAF, OIO EA m.fl.)
  • Overblik over IT-arkitektens leverancer
  • Enterprise vs. systemarkitektur
  • IT-arkitektens samarbejde med ledelsen, projektlederen og systemudvikleren
  • Organisatorisk implementering af IT-arkitekturaktiviteter i forretningen

Kursusmateriale

Kursusmaterialet består af egenudviklet kursusmateriale understøttet af udvalgte dele af TOGAF v. 9.1, OIO's EA-metode samt udvalgte artikler om arkitektur viewpoints og perspektiver.

Undervisere

Flemming Hansen - underviser
Undervisningen varetages primært af Flemming, der har mere end 25 års erfaring med undervisning og rådgivning inden for arkitektur og design patterns. Han er certificeret instruktør og underviser inden for Forretningsarkitektur, Enterprisearkitektur og Løsningsarkitektur. Flemming har endvidere programmeringskompetencer indenfor C#, Java og C++, og kan systemudviklingsmetoderne: Objektorienteret samt struktureret analyse og design, datamodellering, Unified Process, UML, SCRUM og analyse. Flemming har desuden arbejdet med Service Orienteret Arkitektur og SOA design patterns. Flemming er certificeret IT Arkitekt på såvel Foundation som Practitioner niveau.

Har du faglige spørgsmål, så kontakt:
Andre kigger også på