Pumpeteknisk Laboratorium

Sandie Brændgaard Nielsen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 12 57.

Pumpelaboratoriet

Pumpeteknisk Laboratorium

Teknologisk Instituts pumpetekniske laboratorie blev bygget i 2005 og er siden blevet opgraderet og vedligholdt løbende. Siden 2011 har pumpeprøvestanden været akkrediteret under DANAK og der udføres jævnligt prøvninger efter gældende standard af både cirkulationspumper, våd- og tørløbere.

1. januar 2013 trådte både ECO-Design forordningen for cirkulationspumper (641/2009) og forordningen for vandpumper (547/2012) i kraft, og Teknologisk Institut har siden været Energistyrelsens uvildige samarbejdspartner i forhold udførelse af stikprøvekontrol.

Typisk testes en pumpe ved måling af differenstryk, flow og optagen elektrisk effekt i hele pumpens ydelsesområde for fastlæggelse af den maksimale hydrauliske ydelse. Parallet med dette måles også temperaturer i testmediet samt selve testmiljøet.

Når pumpen således er "kortlagt" kan supplerende målinger til eksempelvis fastlæggelse af EEI indeks udføres.

Ved brug af TI-DOP opsamles måledata fuldautomatisk på Pc og der køres automatiserede målerutiner (eksempelvis ved optagelse af fuld pumpekurve).

Ud over pumper tester vi også drøvleventiler, strengreguleringsventiler og flowmålere.