Vand- og cirkulationspumper, Pump-Lab

Sandie Brændgaard Nielsen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 12 57.

Pumpeteknisk lab

Vand- og cirkulationspumper, Pump-Lab

Laboratoriet for test af vand- og cirkulationspumper på Teknologisk Institut, Pump-Lab, har været det nationale referencelaboratorie og været involveret i stikprøvekontrol ift. ecodesign regulering i både Danmark, Sverige, Storbritannien, Irland, Schweiz mf. siden 2012.

Laboratoriet har ligeledes været samarbejdspartner for kommercielle firmaer ifm. udvikling og optimering af nye pumpesystemer.

Pump-Lab har været en del af det danske F&U miljø siden 2005 og laboratoriet har indgået i talrige pumpeprojekter. Pump-Lab har været reference- og afprøvende laboratorie ifm. stikprøvekontrol på den frivillige cirkulationspumpe ordning i Europa der ledte op til, og kraftigt inspirerede, den første ecodesign forordning EU No.: 641/2009.

Kort fortalt – Vi udfører stikprøvekontroller og vi udfører konsulentarbejde for slutbrugere, fabrikanter, danske og udenlandske myndigheder og Europakommissionen i alle tekniske henseender hvad angår vand- og cirkulationspumper.

Særligt uddannet instrueret personale udfører alle test og den fuldautomatiske dataopsamling, TI-DOP, sikrer solidt input til slutrapporterne, der håndteres og arkiveres professionelt og slutteligt gennemlæses og sikres af medlæser.

Pump-Lab er udstyret med det nyeste kalibrerede udstyr og er, med begrænsninger i flowmængde og tryk, akkrediteret til at teste typerne: ESOB, ESCC, ESCCi, MS-V og til dels neddykkede pumper MSS.

Vi er akkrediteret til at teste alle typer cirkulationspumper dækket af forordningen EU No.: 641/2009

Kontakt os for specielle ønsker – vi finder en løsning.

Akkreditering

Vores laboratorie er ISO 17025:2017 akkrediteret under den danske akkrediteringsmyndighed DANAK der er organiseret under ILAC (the International Laboratory Accreditation Cooperation) til at gennemføre tests per internationalt anerkendte akkrediteringsstandarder.

Ydelser

Vore eksperter og specialister har årelang erfaring i Pump-Lab og har opbygget viden og ekspertise inden for teknologier, standarder, markedsforhold og potentialer for både vand- og cirkulationspumper. Vi tilbyder konsulentvirksomhed og test inden for, men ikke begrænset til, følgende:

  • Akkrediteret stikprøvekontrol ift. ecodesign forordning 641/2009 – Cirkulationspumper
  • Akkrediteret stikprøvekontrol ift. ecodesign forordning 547/2012 – Vandpumper
  • Akkrediteret test ift. DS/EN 16297 serien – Cirkulationspumper
  • Akkrediteret test ift. DS/EN 16480 – Vandpumper
  • Akkrediteret test ift. DS/EN 17038 serien – Vandpumper
  • Akkrediteret test ift. DS/EN ISO 9906, grade 1
  • Test af alle typer pumpesystemer for optagelse af fuld tryk/flow kurver på akkrediterede testfaciliteter
  • Konsulentydelser på design, energioptimering og nye teknologier
  • Forskning/Udvikling projekter og samarbejde
  • Prototype test