Digitalisering og sporbarhed - AP2 Automatisk kontroloptælling af grise ved aflæsning 2021

Glenn Gunner Brink Nielsen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 36 76.

inddrivning

Digitalisering og sporbarhed - AP2 Automatisk kontroloptælling af grise ved aflæsning 2021

AP2 Automatisk kontroloptælling af grise ved aflæsning

Projektets formål er at styrke en bæredygtig produktion af grisekød ved at øge, og effektivisere, sporbarheden gennem brug af digitalisering, der imødekommer danske produktionsvilkår og markedernes krav til sikkerhed.

Målet med arbejdspakken er at udvikle og teste en løsning til automatisk kontroloptælling af grise ved aflæsning på slagteriet. Hermed reduceres arbejdsbyrden relateret til optællingen af leverede grise, og der opnås en mere omfattende og præcis kontrol af antallet.

 

 

Projektstatus 4. kvartal 2021

Det vigtigste nye output er, at der er blevet gennemført en langtidstest/validering af optællesystemet hos værtsslagteriet.

Desuden er analysen for, hvordan det automatiske kontroloptællingssystem kan integreres i det eksisterende workflow blevet gennemført og sammenfattet i et notat. Endvidere er det blevet analyseret, hvilke lokale tilpasninger der kunne være nødvendige ved opsætning af systemet ved andre danske slagterier.

Den næste store aktivitet i projektet er sammenfatning og afrapportering af projektets resultater.

Projektstatus 3. kvartal 2021

Det vigtigste nye output er, at der arbejdes på en analyse af, hvordan det automatiske kontroloptællingssystem kan integreres med de eksisterende workflows på slagterierne, således at der er brug for minimal manuel håndtering, men at der samtidig sikres et effektivt skift af læs.

Desuden arbejdes der på at gennemføre endnu en validering af systemet for at sikre, at præcisionen af dette er høj nok til, at systemet kan finde praktisk anvendelse.

Den næste store aktivitet i projektet er at færdiggøre den igangværende aktivitet med analyse af integrations-muligheder for det automatiske kontroloptællingssystem samt at færdiggøre den yderligere validering af systemets præcision.

Projektstatus 2. kvartal 2021

Det vigtigste nye output er, at der er gennemført en validering af det automatiske system til optælling af grise ved aflæsning fra Ro-Main.

Systemet er blevet opstillet ved værtsslagteriet, og der er gennemført manuelle optællinger for en række læs, som også er blevet optalt med det automatiske system. Denne indledende validering indikerer en høj præcision af systemet.

Den næste store aktivitet i projektet er at gennemføre en større optælling for at kunne estimere systemets præcision med større sikkerhed. Desuden skal mulighederne for at integrere systemet med de eksisterende slagtegangssystemer undersøges.

 

Projektstatus 1. kvartal 2021

Det vigtigste nye output er, at der er blevet analyseret mulige business cases for systemet, afhængig af optællingens præcision.

Der er blevet udarbejde en state-of-the-art rapport for teknologier, som kan anvendes til automatisk optælling. Mulige metoder til at udføre automatisk optælling er blevet beskrevet i et idékatalog, herunder de kendte kommercielle løsninger. Desuden er der påbegyndt en kravspecifikation for systemet.

Den næste store aktivitet i projektet er at gennemføre 1-dagsoptællings-/ valideringstest af det kommercielle system til optælling af grise ved aflæsning fra det canadiske firma Ro-Main. Testen vil bliver gennemført ved værtsslagteriet, hvor systemet er blevet installeret.