Digitalisering og sporbarhed - AP3 Automatisk registrering af leverandørnummer og kønskode 2021

Jeppe Seidelin Dam

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 21 03.

inddrivning

Digitalisering og sporbarhed - AP3 Automatisk registrering af leverandørnummer og kønskode 2021

AP3 Automatisk registrering af leverandørnummer og kønskode

Projektets formål er at styrke en bæredygtig produktion af grisekød ved at øge, og effektivisere, sporbarheden gennem brug af digitalisering, der imødekommer danske produktionsvilkår og markedernes krav til sikkerhed.

Målet med arbejdspakken er at udvikle og teste en vision-løsning til automatisk registrering af leverandørnummer og kønskode på slagtegangen. Den automatiske registrering vil potentielt effektivisere driften og forbedre registreringssikkerheden.

 

 

Projektstatus 4. kvartal 2021

Det vigtigste nye output er, at den planlagte opgradering af kameraopstillingen ved værtsslagteriet er blevet gennemført. Denne har indbefattet tilføjelse af 2 kameraer, ændring af kameraernes positioner og optik, opsætning af yderligere to lamper og tilføjelse af modlysblænder. Samlet set har dette ført til en betydelig bedre kvalitet af billeddata. Der er optaget 3 ugers referencedata, som er ved at blive annoteret. Desuden er der gennemført optimeringer og live-test af den udviklede algoritme til at genkende leverandørnumrene.

Den næste store aktivitet i projektet er gentræning af den udviklede algoritme til den opgraderede kameraopstilling samt en validering af det samlede systems præcision. Desuden skal projektets resultater fra i år sammenfattes og afrapporteres.

Projektstatus 3. kvartal 2021

Det vigtigste nye output er, at der er blevet opsamlet en uges data fra de 3 opsatte kameraer, og annotering af de opsamlede data pågår.

Der er sat gang i en opdatering af kameraopstillingen, så der optages flere billeder med forventeligt mere synlige tatoveringer for at tage højde for de stærkt varierende placeringer af tatoveringerne. Der er blevet udviklet en første algoritme på metode-niveau til at genkende leverandørnumrene ud fra de annoterede ”vision til kødkontrol” billeder.

Den næste store aktivitet i projektet er at færdiggøre den opdaterede kameraopstilling og at validere algoritmen på data fra denne. Algoritmen skal desuden optimeres med hensyn til præcision, i takt med at mere referencedata bliver annoteret. Endelig skal der udvikles en applikation til live kørsel af algoritmen ved værtsslagterier.

Projektstatus 2. kvartal 2021

Det vigtigste nye output er, at der er opsat kameraer til den automatiske registrering af leverandørnummer ved værtsslagteriet.

Desuden er de enkelte cifre fra leverandørnumrene blevet annoteret på en række billeder fra ”vision til kødkontrol” systemet. Disse annoteringer er dels blevet anvendt til at forudsige den optimale kamera-placering dels som datagrundlag for den første algoritme-udvikling.

Den næste store aktivitet i projektet er at optage reference-billeder til både automatisk registrering af leverandørnumre og kønskoder ved værtsslagteriet, gennemføre annotering af disse, og validere de automatiske algoritmer ud fra annoteringerne.

 

Projektstatus 1. kvartal 2021

Det vigtigste nye output er, at vi har undersøgt metoder til genkendelse af leverandørnummer og kønskode. Tillige er der sat kameraer op på slagtelinjen på værtsslagteriet.

Den næste store aktivitet i projektet er at udvikle algoritmerne til genkendelse af leverandørnummer. Første udkast til algoritmen til kønskode er udviklet og skal nu trænes.