Digitalisering og sporbarhed - AP4 Forbedret leverandørregistrering for umærkede grise 2021

Rikke Hjort Hansen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 18 42.

inddrivning

Digitalisering og sporbarhed - AP4 Forbedret leverandørregistrering for umærkede grise 2021

AP4 Forbedret leverandørregistrering for umærkede grise

Projektets formål er at styrke en bæredygtig produktion af grisekød ved at øge, og effektivisere, sporbarheden gennem brug af digitalisering, der imødekommer danske produktionsvilkår og markedernes krav til sikkerhed.

Målet med arbejdspakken er at udvikle og teste løsningskoncepter, herunder processer, understøttende software og kontrolsystemer til at forbedre leverandørregistreringen for umærkede grise. Graden af forbedring og datasikkerheden vurderes.

Projektstatus 4. kvartal 2021

Det vigtigste nye output er, at der er lavet en aftale og plan for undervisning af operatører på værtsslagteriet. En ny version af stødbordsterminalen er snart færdigudviklet. I alt er 5 nye procedurer og/eller IT-løsninger enten helt færdigudviklet eller meget tæt på at være færdigudviklet.

Den næste store aktivitet i projektet er, at operatører på værtsslagteriet skal undervises og at en ny version af stødbordsterminalen skal udrulles til test på værtsslagteriet.

umærk

Projektstatus 3. kvartal 2021

Det vigtigste nye output er, at udvikling af kvalificerede løsninger til forbedring af leverandørregistrering for umærkede grise er påbegyndt, herunder nye applikationer til stødbordsterminalen og undervisning af operatører.

Den næste store aktivitet i projektet er at færdigudvikle alle kvalificerede løsninger herunder både IT-løsninger og nye procedurer og dernæst implementere dem på værtsslagteriet.

lever

Projektstatus 2. kvartal 2021

Det vigtigste nye output er, at der er udarbejdet et idékatalog, som kortlægger udfordringerne med systemet ved at identificere de processer og IT-systemer, hvor der kan forekomme fejl, samt foreslår forbedringsmuligheder eller løsninger.

Den næste store aktivitet i projektet er at kvalificere løsningerne fra idékataloget i samarbejde med repræsentanter fra slagterierne.

forbedr

 

Projektstatus 1. kvartal 2021

Det vigtigste nye output er, at der er foretaget en gennemgang og diskussion af de forskellige processer forbundet med leverandørregistrering af grise, herunder den bagvedliggende IT og kommunikation med tilhørende udfordringer.

Den næste store aktivitet i projektet er at besøge de to værtsslagterier den 30. marts henholdsvis den 14. april for at afklare udfordringer med systemet under brug i sin nuværende form.

umærkede