IT løsninger i Industri 4.0 rammer - AP4 Digital procesovervågning

Dennis Brandborg Nielsen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 19 04.

digi
digi

IT løsninger i Industri 4.0 rammer - AP4 Digital procesovervågning

AP4 Digital procesovervågning

 

Formål 2021
Projektets formål er at afdække og levere løsninger, som vil understøtte krav til effektiv og fleksibel produktionseksekvering og produktionsparadigmer.

Målet med arbejdspakken er at udvikle en prototypeløsning til at overvåge om procesudstyr er i kontrol (under hensyntagen til biologisk variation og tidligere fejl). Et vision-SPC (Statistical Process Control) til en fuldstændig overvågning af slagtegangen og en effektiv kommunikation af resultaterne.

 

Projektstatus 1. kvartal 2021

De vigtigste nye output for de relevante processer på slagtegangen, er udpeget:

•Indgangskontrol til hvid slagtegang: Kamera er installeret og algoritmeudviklingen er ca. 90% færdig.

•Fedtendebor: Kamera er justeret. Optagelser af referencemåledata på slagteriet afventer udskiftning af RFID læser.

•Friskæring: Algoritmeudviklingen er ca. 95% færdig.

•Midtflækning: Praktiske forhold om placering af kamera er under afklaring. Her kan der være udfordringer i at finde et sted, hvor det kan kontrolleres, at grisens rygmarvskanal er blottet i hele længden.  

•Opbrystning: Praktiske forhold om placering af kamera er under afklaring.

Coronasituationen forsinker desværre projektet, men det har høj prioritet at få afviklet projektet som planlagt.

De næste store aktiviteter i projektet er:

•Installation af kamera ved opbrystning og midtflækning.

•Præcisering af relevante alarmkriterier for overvågningen i samarbejde med værtsslagteriet.

•Test og validering af algoritmer.

•Visualisering og kommunikation af data til værtsslagteriet.

 

Formål 2020
Formålet er at udvikle en prototypeløsning til at overvåge om procesudstyr er i kontrol (under hensyntagen til biologisk variation og tidligere fejl). Et vision-SPC (Statistical Process Control) til en fuldstændig overvågning af slagtegangen og en effektiv kommunikation af resultaterne.

Projektstatus 4. kvartal 2020

Det vigtigste nye output er, at alle de relevante slagteprocesser på slagtegangen er gennemgået i samarbejde med forskellige TPM (Total Productive Maintenance) medarbejdere og vedligeholdelseschefen. Det er besluttet, at overvågning af bryståbneren og midtflækning skal inkluderes i projektet.

Installation og algoritmeudvikling:

-Installationen før svideovnen flyttes til efter maskintunnellen

-Installation ved friskæreren er gennemført

-Kamerainstallation ved fedtenden pågår

-Ind- og udgangskvalitet af bryståbning og midtflækning undersøges i samarbejde med TMP

De næste store aktiviteter i projektet er at sikre robuste algoritmer til klassificering af ind- og udgangskvalitet fra overvågningen, at sikre kommunikation af fejlene på procesudstyrene til slagteriet samt at identificere relevante alarmkriterier for overvågningen

digital

 

Projektstatus 3. kvartal 2020

Det vigtigste nye output er, at alle de automatiske slagteprocesser på slagtegangen er gennemgået i samarbejde med forskellige TPM (Total Productive Maintenance) medarbejdere og vedligeholdelseschefen.

Installationen af kamera hos Danish Crown i Ringsted er gennemført for flere af de valgte processer: 

-Installation ved svideovnen er gennemført

-Installation ved friskæren er gennemført

-Opsætning ved fedtende pågår

Den næste store aktivitet i projektet er, at sikre en god og anvendelig kommunikationen af fejlene fra procesudstyrene til slagteriet samt relevante alarmkriterier for overvågningen.

Projektstatus 2. kvartal 2020

Det vigtigste nye output er, at:

•Udstyr nedtaget i Horsens og installation i Ringsted er påbegyndt

•Der er oprettet virtuelle servere på et lukket vlan til kamera + RFID læser før svideovn

•GPU-pc er klar til installation i Ringsted

•Kamera, lys og RFID læser ved friskæreren forventes færdiginstalleret i uge 27

Projektet er i Idefasen, og det undersøges hvilke yderlige processer, der skal gennemføres overvågning på. Der er fokus på ind- og udgangskvaliteten af de forskellige procesudstyr på hele slagtelinjen. 

Den næste store aktivitet i projektet er, at indsamle data samt udvikle algoritmerne til kontrol af ind- og udgangskvaliteten for at sikre, at procesudstyret og de enkelte processer er i kontrol.

Kommunikation af fejl og alarmer skal integreres med slagteriet.

 


Projektstatus 1. kvartal 2020

Der har været stor interesse for projektet både fra følgegruppen og det nye værtsslagteri Danish Crown, Ringsted.

Flowchart over de forskellige slagteprocesser i på værtsslagteriet er kortlagt med henblik på at vurdere omfanget af procesovervågning på slagtegangen. Projektet er blevet præsenteret for værtsslagteriet (via Skype) og det forventes, at vi hurtigt kan komme i gang, når covid-19 karantænen ophører. Sideløbende arbejdes der på IT-infarkterne i forbindelse med tilgang til virtuelle og fysiske computere.