IT løsninger i Industri 4.0 rammer - AP6 Digital procesovervågning i opskæring og udbening (2022)

Dennis Brandborg Nielsen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 19 04.

digi
digi

IT løsninger i Industri 4.0 rammer - AP6 Digital procesovervågning i opskæring og udbening (2022)

Formålet er at udvikle nye agile IT-løsninger til at støtte op om slagteriernes behov for digitalisering og sporbarhed, der kan håndtere ændringer i såvel IT-struktur som i kunde- og myndighedskrav.

Formål:

Målet med AP6 er at udvikle og implementere nye teknologiske IT-løsninger til overvågning, der bidrager til at reducere fejl og forbedre råvareudnyttelsen

Projektstatus 1. kvartal 2022

Det vigtigste nye output er, at

Analyse/idéfasen er igangsat. De processer, hvor digital procesovervågning vil kunne skabe den største værdi, skal udpeges og afgrænses i analysefasen. Derfor gennemgås de processer, der udgør opskæring og udbening, og konkrete problemstillinger identificeres. Der tages udgangspunkt i slagteribesøg samt interviews med relevante medarbejdere. Dette skal sikre, at problemstillingerne bliver belyst bredt, og at den estimerede værdiskabelse for de enkelte cases inddrager betydningen i hele kæden. Herfra vælges ca. 3 cases til nærmere analyse. Afslutningsvis prioriteres én case for projektet (fx 3-deling, 3D-trimmer, spidsrygssaven, afsværing, trimning).

Vidensopsamling er påbegyndt. Der er udarbejdet eksempler på flowdiagrammer for opskæring og udbening.  DMRI har besøgt et dansk slagteri, herunder en gennemgang af 3-deling og de efterfølgende processer for midterstykkerne. Relevante cases til projektet er drøftet med slagteriet. Der startes op på at definere og specificere SW-system til at optage og analysere billeder, således at et stabilt og driftsikkert system opnås. Performance kan blive en udfordring i forhold til hastigheden ved håndtering af delstykker mv.

Den næste store aktivitet i projektet er at

•besøge yderligere 1-2 større slagterier og gennemgå relevante processer

•gennemføre interviews med medarbejdere fra forskellige led i produktionen

•foretage afklaringer i forhold til SW framework og performance af billedanalyser

digiUdklip.PNG