Nøglen til at undgå problemer med Listeria monocytognes

Nanna Bygvraa Svenningsen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 11 66.

rengørcolourbx

Nøglen til at undgå problemer med Listeria monocytognes

Højt niveau af hygiejne i produktionen er nøglen til at undgå problemer med Listeria monocytogenes

Tilbagekald af spiseklare fødevarer pga. risiko for tilstedeværelse af Listeria monocytogenes er et tilbagevendende syn i de danske medier og en udfordring, fødevareproducenter skal arbejde med dagligt. Listeria lever naturligt overalt i naturen og kan let finde vej ind i produktionsmiljøet og herfra over i produktet. Den vokser ved køletemperaturer og er på mange måder en robust bakterie, der kan være svær at komme til livs.

 

Produktionshygiejne

God hygiejne over hele produktionslinjen er essentiel i forhold til at mindske risikoen for Listeria i produkterne. Hygiejne omfatter både den daglige rengøring og kontrol af denne, anvendelse af hygiejnisk design af udstyr, så det er nemt at rengøre og dermed begrænser ophobning af produktrester i løbet af produktionsdagen, samt gode vaner i forhold til hygiejne blandt alle medarbejdere.

Rengøring er uden sammenligning en af de vigtigste aktiviteter til opnåelse af en god produktionshygiejne. Vi arbejder løbende med optimering af rengøringsprocedurer og tester forskellige rengøringsprodukter som fx midler med enzymer og midler med neutralt pH.

Der er p.t. fokus på biofilm i forhold til rengøring, da biofilm er en kendt udfordring i produktionsmiljøer. Vi undersøger rengøringsprodukters effekt overfor biofilm, og vi undersøger effekten af coatning for at hindre bakterievækst på metaloverflader.  

 

Læs om varmebehandling af fødevarer mod Listeria

Læs om, at Listeria ikke bare er Listeria