Nye målemetoder til kødindustrien - AP1 Nondestruktiv proceskontrol af kernetemperatur

Glenn Gunner Brink Nielsen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 36 76.

dynahjs

Nye målemetoder til kødindustrien - AP1 Nondestruktiv proceskontrol af kernetemperatur

Formål:

Målet med AP1 er at udvikle en metode til nondestruktiv proceskontrol til identifikation af kødprodukter med afvigende temperatur, som kan supplere den eksisterende manuelle kontrol med målinger på alle produkter, dvs. opnå 100% kontrol.

 

Konference:

ICoMST, Italien august 2023

Glenn G. B. Nielsen, Ivan R. Perch-Nielsen, Susanne Støier, Dennis B. Nielsen and Marchen Hviid

Poster: 

Paper: 

 

 

Projektstatus 4. kvartal 2022

Det vigtigste nye output er, at projektet har gennemført et valideringsforsøg på skinker, hvor den termografiske profil efter tredelingen er blevet sammenlignet med den adiabatiske udligningstemperatur. Resultaterne indikerer målemetodens potentiale som følge af en høj korrelation imellem de termografiske profiler og udligningstemperaturen indenfor forsøgets grupperinger.

Desuden er der blevet gennemført Finite Element Method (FEM)-simuleringer til prædiktion af udligningstemperaturen og den termografiske profil af delstykkesnitflader baseret på geometrier fra CT scanninger.

De næste store aktiviteter i projektet er afrapportering af projektet og dets resultater i en slutrapport.

kernet

Projektstatus 3. kvartal 2022

Det vigtigste nye output er, at der er blevet gennemført et valideringsforsøg ved projektets værtsslagteri. I forsøget blev der optaget målinger med den valgte termografiske metode samt gennemført et udligningsforløb i en kølecontainer, hvor kernetemperaturen i delstykkerne blev overvåget kontinuerligt med temperaturprober.

Desuden er der arbejdet med at udarbejde en model til prædiktion af udligningstemperaturen ud fra Finite Element Method (FEM)-simuleringer på simplificerede delstykkegeometrier.

De næste store aktiviteter i projektet er, at:

-Forsætte arbejdet med at udvikle en metode til at prædikere udligningstemperaturen ud fra de termografiske målinger, f.eks. ved at udbygge FEM til at anvende en mere detaljeret beskrivelse af delstykkernes geometri, materialeparametre og randbetingelser for udligningsforløbet.

-Gennemføre validering af de udviklede prædiktionsmodeller ved at anvende dem på data fra udligningsforsøget.

nondestr.PNG

Projektstatus 2. kvartal 2022

Det vigtigste nye output er, at der er udarbejdet kravspecifikation og cost-benefit analyse for den udvalgte case, der baserer sig på termisk modellering til prædiktion af udligningstemperaturen (se tomografi billede nederst til højre). Der blevet udarbejdet et idé- og state-of-the-art katalog over en række metoder til temperaturproceskontrol. Endelig er der gennemført et pilot-forsøg med den mest lovende metode til prædiktion af udligningstemperaturen.

De næste store aktiviteter i projektet er:

-At igangsætte arbejdet med at udvikle en model, der kan prædikere udligningstemperaturen af et delstykke baseret på den udvalgte metode.

-At gennemføre et større forsøg med dataopsamling og -analyse, der kan anvendes til at validere metoden.

ny

Projektstatus 1. kvartal 2022

Det vigtigste nye output er, at der i samarbejde med kødindustrien er blevet udarbejdet et katalog over mulige cases, hvor en nondestruktiv proceskontrol af temperatur kunne være relevant. En følgegruppe er blevet nedsat, og i samarbejde med følgegruppen er der udvalgt en opvarmningscase og en nedkølingscase, som vurderes at have størst potentiale for værdiskabelse til det videre arbejde.

Den næste store aktivitet i projektet er, at

-udarbejde et idékatalog over de mest lovende metoder til nondestruktiv proceskontrol

-udarbejde kravspecifikation for de to udvalgte cases

-gennemføre et første pilot-forsøg for en udvalgt case og tilhørende metode

non